A tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. november 23-án megtartotta az idei év utolsó szakmaközi megbeszélését a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak aktív részvételével a Tamási Áron Művelődési Központban. A kapcsolódó előadás címe, „Jó rendőr-rossz rendőr, avagy játszmák és nevelés a családban”volt.  A rendezvényt az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című pályázat finanszírozta.

 

 

Az esemény alkalmat adott arra is, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ új pszichológusát megismerhették a járásban dolgozó, gyermekekkel foglalkozó szakemberek. Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, kognitív viselkedésterápiás konzultáns, valamint pszichológia szakos tanár végzettséggel rendelkezik, és október óta nyújt a járásban pszichológiai tanácsadásokat  a Központ speciális szolgáltatása keretében. A pszichológus úgy fogalmazott „aki gyerekekkel foglalkozik, az családokkal is foglalkozik”. Minden társadalom alapja a család, amely nem pusztán egyének összessége, hanem egy dinamikusan működő rendszer, amely a homeosztázisra (dinamikus egyensúlyra) törekszik. (A téma keretében szó esett a rendszerszemléletű problémamegoldásról, az egészséges családi működés ismérveiről, a diszfunkcionálisan működő családok dinamikájáról. Érintette a családterápia fő alapfogalmait, mint a családi határok, szerepek, játszmák, parentifikáció jelensége, a megfelelő kommunikáció, a homeosztázis és cirkuláris okság elve.)  Gyarmati Rita gyakorlati példákon keresztül világított rá a családi diszfunkciók hátterére és arra, hogy a gyermekek az esetek többségében csak a tünethordozói annak, hogy a családban valami nem megfelelően működik. Mégis, sokszor a gyermekek válnak bűnbakká, őket akarják szüleik „megjavíttatni”, őket viszik szakemberekhez. A szakemberek felelőssége abban rejlik, hogy meglássák az összefüggéseket és egymással összedolgozva tudnak megfelelő segítséget nyújtania a család számára. Fő hangsúlyt a rendszerszemléletű családgondozás és a jelzőrendszer összedolgozásának fontossága kapta.

 

 

Bögös Rita Zsuzsanna, az alapellátás család- és gyermekjóléti központjának vezetője lapunknak elmondta, intézményük  kiemelt feladata a helyi észlelő- és jelzőrendszer működtetése. – A gyermekvédelmi feladatai körében ez rendkívül fontos hiszen az ilyen és hasonló jellegű összejövetelek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekekkel foglalkozó szakterületek helyi szakemberei aktuális ismeretekhez, információkhoz jussanak, és közös nyelv alakulhasson ki kölcsönös párbeszéd révén. Mindnyájunk célkitűzése és közös érdeke, hogy megóvjuk és védjük a gyermekeket és családjaikat, akik egyre nagyobb segítségre szorulnak a szocializációs, szociális jellegű humán szolgáltatások területén is – hangsúlyozta. /tl/

 

“A gyerekek gyakran csak bűnbakok, tünethordozók…”

| egészségügy, hírek, közélet, oktatás, szociális szféra |