A Civilút alapítvány “Odadó-díját” vehette át a napokban Nacsa Ferenc, a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke Budapesten. A kitüntetésre az országos szövetség terjesztette fel és azt “kiemelkedő, eredményes munkájáért vehette át a nyugállományú törzszászlós. Az előterjesztés szövege jól tükrözi azt az érdekvédelmi, érdekképviseleti munkát, amely a kitüntetett által vezetett civil szervezet végez közel két évtizede.

 

 

“Nacsa Ferenc 2004 december 4-től vezeti a Tapolca és környéke Honvéd Bajtársi Egyesületet. Az egyesület honvédséghez kötődő társadalmi szervezet. Alapszabály szerint támogatja a Magyar Honvédség idősgondozási tevékenységét, melynek keretében a nyugállományba vonult hivatásos katonák, polgári alkalmazottak, katona özvegyek, özvegy katonák és katona árvák érdekeit képviseli. 2005-ben Tapolca katonai szervezeteit felszámolták, ennek okán Nacsa Ferenc, mint elnök szerződéses alapon, önkéntesként támogatja a magyar Honvédség 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ Veszprém parancsnokság érdekvédelmi tevékenységét, egyben a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány munkáját segíti, jegyzett önkéntesként Nacsa Ferenc az egyesület vezetésével 2005-ben megszervezte az idősgondozási tevékenységet, mivel Tapolca és környéke településen közel 420 fő él, akik a Honvédség gondoskodási körébe taroznak. A szervezési munkájának köszönhető, hogy 8 idősotthonnal tartja a napi kapcsolatot, és látogatja a gondoskodási körbe tartozó idős otthonok gondozottjait. Tapolcán az egészségügyi alapellátással és a háziorvosokkal az idősgondozás érdekében napi kapcsolatot tart, az érdekvédelmi körébe tartozók támogatása érdekében, esetenként környezettanulmánnyal és egyszeri támogatással támogatja ellátásukat. Évente, közel 720 ezer Forint támogatást, biztosit a rászorulók részére, 40.000 – 80.000 Forint értékben, gyógyszer, fűtés, komfort korszerűsítés, kegyeleti kiadások és katona árvák ellátásának kiegészítésére. Tapolca Város Polgármesterével kötött, együttműködési szerződés, amely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 13.§ 8. pontjába meghatározott szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatások megszervezésére vonatkozó – Tapolca Város Önkormányzat helyben biztosítandó kötelező önkormányzati feladatok -, és a honvédek jogállásáról szóló 2012.évi CCV törvény 139 és 140. §-aiban foglalt szociális és kegyeleti gondoskodás – valamint az egyesület alapszabályában rögzített önkéntes tevékenység több terület azonosság alapján. A szerződés az egyesület, az önkormányzat általános igazgatási osztály feladataiba besegít, környezettanulmányok készítésében, családlátogatások lebonyolításában azoknál is, akik nem tartoznak a honvédség gondoskodási körébe. Az egyesület által az idősek ellátása érdekében a COVID-19 időszakában megszervezték a Magyar Honvédség 15. Toborzó és Hadkiegészítő Iroda Veszprém munkatársaival a napi 22 alapellátást (akik kérték), ennek során az egyesület tagságából nem estek áldozatul a járványnak. A gondoskodási ellátás és biztosítás érdekében kialakított információs hálózat segíti a rászorulók segélyezési és ügyviteli irataik elkészítését, pontosítását és azok továbbítását az illetékes hatóság vagy a Magyar Honvédség felé. Nacsa Ferenc 2004 és 2022 év között kialakított ellátási, támogatási és gondoskodási rendszere, hatékonyan működik, amit más bajtársi egyesületeknél is segített kialakítani. Tapolca városában köztiszteletnek örvend, az általa kialakított karitatív kapcsolatok hatékonyak, helytállóak és megalapozottak” – állt a kitüntetés előterjesztőinek indoklásában. /Töreky L./

 

 

Önkéntesen honvédségi nyugdíjasokat segít-kitüntették az elnököt

| hírek, közélet, önkormányzat, szociális szféra |