A tapolcai képviselő-testület mai rendkívüli bizottsági ülésein, majd a testületi ülésen is egyetlen napirendi pontot tárgyaltak át és szavaztak meg a képviselők. Az önkormányzati képviselőknek ugyanis döntenie kellett arról, hogy tudomásul veszik-e a helyi alapellátáshoz tartozó védőnői hálózat – egy jogszabályi változás miatt szükségessé vált – megyei fenntartásba történő átadását.

 

 

Az illetékes bizottságok és a testület is viták nélkül egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A város egyben kötelezettséget vállalt arra, hogy június 30-ig kifizeti a védőnők második félévre járó kafetériáját, ezzel is megbecsülve és megköszönve eddigi munkájukat.

 

 

A védőnői rendszer működtetése, finanszírozása korábban önkormányzati feladat volt, amelyet Tapolca az alapellátási intézeten keresztül látott el, pontosabban lát el 2023. június 30-al bezárólag. A védőnők jogviszonya – mint azt megtudtuk- folyamatos marad és a mindennapi munkavégzésükben sem tapasztalnak majd változást. – Mostanáig tulajdonképpen az átadás-átvételről szóló megállapodások, a további együttműködés feladatainak átbeszélése történt meg, hiszen a védőnők által használt ingatlanok is átkerülnek az új fenntartóhoz. Az említett ingatlanok átadásával kapcsolatos tárgyalások még folyamatban vannak. A védőnői szolgálatot igénybe vevő családokat a változás nem érinti, hiszen a védőnők továbbra is ugyanazt a munkát végzik majd amit eddig – tudtuk meg Varga Bélánétól, az önkormányzat közművelődési és intézményi referensétől. /Töreky L./

 

Vármegyei fenntartóhoz kerül júliustól a tapolcai védőnői szolgálat  

| egészségügy, hírek, önkormányzat, szociális szféra |