Az illetékes bizottságok és a város önkormányzati testületének tagjai  teljes egyetértésben fogadták el a ma reggeli testületi ülés mindhárom napirendi pontját a polgármesteri hivatal egyik (az alkalomra felfűtött) irodahelyiségében. Az előterjesztések érintették a helyi szociális- és gyermekvédelmi ellátást, az Európa Kulturális Fővárosa projekt kiemelt járásközponti programjainak támogatását, illetve a 77-es számú főút tervezett fejlesztését.

 

 

A szociális ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendeletet többek között azért kellett módosítani, mert korábban, konkrétan a 2022. november 25-i testületi ülésen a szociális étkezések térítési díjainak emeléséről döntött a város. Mivel a díjváltozás a helyi szociális ellátást szabályozó rendeletet  is érinti, törvényileg szükségessé vált az előterjesztés rendkívüli ülésen történő megtárgyalása és elfogadása. A testület a napirendi pontban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak az infláció és a minimálbér emelkedése okán indokolható jövőbeli módosításait is elfogadta. (Eszerint 2023. február 15-től a temetés költségeihez való hozzájárulás akkor adható ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri el a 120.000 Ft-ot, egyedül élő vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetén a 168.000 Ft-ot. / Ha a kérelmező családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri el az 55.000 Ft-ot, gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetén a 65.000 Ft-ot és a család nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az önkormányzat a települési támogatást a gyermek, vagy gyermekek étkezési térítési díjának 50 százaléka, vagy különös méltánylást érdemlő esetben teljes egészében való átvállalás formájában is nyújthatja./ A köztemetés költségeinek visszafizetésére kötelezett személy kérelmére maximum 12 havi részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege kevesebb, mint 150 ezer forint./ Az ellátott kérelme alapján ezentúl a személyi térítési díj összegét mérsékelhetik, illetve elengedhetik, ha a fizetésre kötelezett családjában élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem éri el az 55 ezer forintot, egyedülálló esetén pedig a 65 ezret.)

 

 

2023 augusztus 16-20 között a Tapolcai Ünnepi Napok programjait az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) programsorozat jegyében rendezi meg a Tapolca Kft. A képviselő-testület egyhangúlag biztosította az „Az EKF-év kiemelt járásközponti programjainak támogatása” című, OCJKP/1-2022 kódszámú, VEB2023 Zrt. által kiírt, a Tapolca Kft. által benyújtani kívánt pályázathoz szükséges programtervre vonatkozó hozzájárulását. A megrendezésre igényelt támogatás összege 50 millió forint, a város felhatalmazta a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatóját a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. Tapolca hatályos településrendezési eszközeinek módosítását is ellenszavazat és viták nélkül elfogadta a testület. A szóban forgó  napirendi pont  a 77-es számú főút 11 és fél tonnás burkolaterősítését célozza Monostorapáti és Lesencetomaj (84-es számú főút) közötti szakaszon, párhuzamos kerékpárút fejlesztésével, annak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésével kapcsolatosan. A 77. számú főút Tapolca város közigazgatási területéhez tartozó szakaszánál a településrendezési eszközök módosítása szükséges a település jövőbeni fejlődése, a fejlesztési beruházás megvalósítása érdekében – áll az előterjesztésben. A képviselők döntésükkel felhatalmazták a polgármestert a településtervezéshez szükséges háromoldalú megállapodás megkötésére és a településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítására. (A 2023. január 30-i testületi ülés napirendi pontjainak teljes anyaga megtekinthető a tapolca.hu internetes oldalon.) /Töreky L./

 

Helyi szociális ellátást, kulturális kínálatot és útfejlesztést érintő döntések

| gazdaság, hírek, kultúra, önkormányzat |