Az illetékes bizottságok hozzájárultak, később a képviselők döntöttek egy utcaseprő gép megvásárlását célzó pályázat beadásáról, az önkormányzati tulajdonú BIOFUNA  Kft.  új ügyvezetőjének személyéről és egy Tapolca Kft pénzügyeit vizsgáló bizottság felállításáról a péntek délelőtt tartott rendkívüli bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésen a Tamási Áron Művelődési Központban.

 

 

A BiOFUNA  Kft. visszavonult korábbi vezetőjének helyére jelentkező új ügyvezető személyéről zárt körben született döntés. Az eseményt követően Dobó Zoltán polgármestertől megtudtuk, egy “fiatal, tehetséges szakembert”, Orbán Tibort bízták meg a feladattal. A cég egyébként százszázalékban a város tulajdonában áll és szennyvíziszapból, biológiai úton állít elő értékes talajjavító tápanyagot.

 

 

Támogatást kapott a képviselőktől a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. által, „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” című pályázat, amelyhez tagi kölcsönként közel 25 milliós összegben előzetes kötelezettséget vállal Tapolca Város Önkormányzata a 2023-as költségvetés terhére. A megvásárolni kívánt géptől, konkrétan egy  elektromos Tenax Electra 1.0 típusú szívó-seprő gép üzembe állításától,  hatékony munkát, energiatakarékos működést, a korábbinál is jobb köztisztaságot és a város levegő minőségének javulását várják el a döntéshozók. Megszavazták a képviselők, így vizsgáló bizottság alakulhat a Tapolca Kft. több képviselő által is vitatott közel 21 milliós pótlólagos pénzügyi támogatási igénye ügyében.

 

Horváth Gábor, a hat taggal megalakuló Tapolca Kft. 2022. Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát Vizsgáló Bizottság elnöke ad interjút a testületi ülést követően a városi televíziónak /fotó:tl/

 

A támogatási kérelmet vizsgáló bizottság felállítását Horváth Gábor képviselő kezdeményezte, elnöke Horváth Gábor, tagjai, Bognár Róbert, dr. Décsey Sándor, Takács Gábor, Tóth Bálint, Buzás Gyula és Tölgyes Zsolt képviselők lettek volna az előterjesztés szerint. Végül Dobó Zoltán polgármester külön indítványára, Takács Gábor nevét kivették a jelöltek nevei közül (a korábbi TIAC elnök felelősségét felvető, terhelő bizonyítékokat felmutató, független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján) ezért az elnökkel együtt hét tagú helyett, hat taggal működő vizsgáló bizottság felállításához járultak hozzá a testület tagjai. Tehát az ügyben vizsgálódó Tapolca Kft. felügyelő bizottsága mellé, egy újabb Bizottság is alakul, amelynek feladata “a Tapolca Kft. támogatási kérelmének és az általa külön képviselői kérésre megküldött Excel táblázatban szereplő árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések és építési munkák megrendelése és kifizetése körülményeinek teljes körű vizsgálata. A Bizottság a tényállás feltárását követően jelentést készít…”- állt a személyi módosítással elfogadott előterjesztésben. Az eseményt ezúttal nem tudta élőben közvetíteni a Tapolca Média, a Tapolca Városi  Televízió stúdiójának napokban zajló műszaki felújítása miatt. Az előterjesztések teljes terjedelmükben azonban továbbra is a tapolca.hu városi honlapon olvashatók. /Töreky L./

 

Utcaseprő gép, vizsgálóbizottság, ügyvezető választás

| gazdaság, hírek, közélet, önkormányzat |