A város képviselői pótlólagosan pénzügyi forrást biztosítottak egyes tóparti rekonstrukciós munkálatokhoz és többek között  döntöttek a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásának biztosításáról is a mai nap délelőttjén, a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében megtartott bizottsági és képviselőtestületi üléseken.

 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012„Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekt  Alsó-tó környékén zajló munkálataihoz (Négy évszak udvar homlokzati falának vakolása, színezése, az Alsó- tó fahídja tartószerkezetének cseréje, valamint ezek közbeszerzési díja) pótlólagos forrást biztosítottak a képviselők. A pályázati költségvetésben a tópart környéki felújításokra rendelkezésre álló teljes összeg bruttó 24892000 forint, melyhez a város ez idáig bruttó 38107178 forintot már saját forrásból biztosított.

 

Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző, Dr. Iker Viktória jegyző és Dobó Zoltán polgármester /fotók:tl/

 

Az előterjesztés szerint, ezen felül a felújításra és a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására összesen bruttó 9133449 forint további saját forrás biztosítása szükséges. Ezt a költségvetést érintő kiadást fogadták el egyhangúlag az illetékes szakbizottságok, majd a testület is. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményén több helyen is beázás nyomai láthatóak. A Balatonfüredi Tankerületi Központtal együttműködve, az idei évben sikerült forrást szerezni a városnak a  tornaterem és öltözők lapos tető felújítására és korszerűsítésére. Mivel az épület az önkormányzat tulajdonában áll, a város műszaki szakértő bevonásával szeretné ellenőrizni, illetve biztosítani a beruházás minőségi megvalósítását. A célra 1200000 forint nettó összeget szavaztak meg a képviselők.

 

Négy napirendi pontot tárgyaltak és szavaztak meg teljes egyetértésben Tapolca önkormányzati képviselői

 

Arról is döntés született az ülésen, hogy  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évre vonatkozóan  is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezzel segítve a továbbtanulni szándékozó, szociálisan hátrányos helyzetben levő fiatalokat. A célra 3500000 forintot különített el a város.  Egyhangúlag döntöttek a képviselők arról is, hogy a 3. számú körzet vonatkozásában, 2021. október 1. és 2021. december 31. közötti időtartamra Dr. Sarlós Ágnes és Horváthné dr. Kovács Judit fogszakorvosokkal kötött szerződés útján biztosítsák a jövőben a fogorvosi alapellátást, a  feladat-ellátási szerződésben vállalt 35 forint/hó/állandó lakos összegű működtetési hozzájárulás átvállalásával. /tl/

 

Költségvetést érintő kiadásokat fogadtak el egyhangúlag

| hírek, önkormányzat |