Hat napirendi pontot tárgyaltak és fogadtak el teljes egyetértésben a ma délelőtt megtartott  rendkívüli testületi ülésen Tapolca önkormányzatának illetékes bizottságai és képviselői.

 

Megszavazták Tapolca 2021. évi költségvetésének módosítását, amelyet elsősorban az önkormányzat többletbevételei indokoltak. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 4.376.027.000 forintra emelkedett.

 

 

Az iparűzési adóbevétel kiesésének pótlására (1 %) a központi költségvetésből 106.198.000 forintot kapott a város. Idén könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 216.000 forintot költhet az önkormányzat, amelyet finanszírozásként a városi könyvtár részére adnak át. A vívóterem felújítására az EMMI-től 18 millió forint támogatást kapott Tapolca. Képviselő-testületi döntés alapján 60.673.000 forintnyi Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltása miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát növelték, ezzel egyidejűleg a kiadásokat is rendezik (a Tópart költsége, EKF tagdíj, Cselle-Ház Kft. gépbeszerzés).  A rendkívüli ülés  második napirendi pontját is támogatták a képviselők, eszerint Tapolca önkormányzata a 100 %-ban városi tulajdonban lévő Cselle Ház Kft részére, a TOP-7.1.1-16-H-014-1 kódszámú, Épített és szabadtéri terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés című pályázati felhívásra, „Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címen benyújtott pályázat megvalósításához bruttó 9.101.362 Ft összegű többletforrást biztosít a 2021-es költségvetésből.

 

 

Szintén egyhangúlag fogadta el a testület a TIAC Városi Sportegyesület 2021. évre tervezett TAO-s beruházásai megvalósításához összesen bruttó 6.200.000 forint összegű támogatást. Ezt az összeget a TIAC a Városi Sporttelepen napkollektor park kialakítására, a műfüves játéktér villanyvilágításának kiépítésére és a Csermák József Rendezvénycsarnok melletti kispályás műfüves játéktér szőnyegcseréjének saját forrás által nem biztosított költségeinek fedezetére használhatja fel. Döntöttek a képviselők, folytatódhat idén a napelemes köztéri lámpák telepítése a város több pontján. A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 11 darabot helyezhet el belőle a Kazinczy téren, a Dobó lakótelepen, Diszelben és a Sümegi úti garázssornál a képviselők által erre a célra megszavazott több mint 3 millió forint támogatásból. A  képviselőtestületi ülés utolsó napirendi pontjában született döntés értelmében a jövőben is folytatódhat a helyi vállalkozásokat segítő hitelprogram. A város ugyanis folytatja a Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programját „Újrakezdési Mikrohitel” elnevezéssel, amelyet  2022. január 1.  és  2023. december 31-e közötti időszakban a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közreműködésével hajt végre.  A TMKP keretében a Tapolcán székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozások juthatnak kamattámogatáshoz. A megvalósítás fedezetére Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2022-2023. évekre a mindenkori költségvetésben évente 2.000-2.000 eFt-ot különít el a TMKP megvalósítására. /tl/

 

Megszavazták a költségvetés módosítását és több fejlesztést is támogattak a képviselők

| hírek, önkormányzat |