Ahogy 2020-ban, úgy 2021-ben is a járványveszély miatt elhalasztották a márciusban aktuális Tapolca Város Napja rendezvényt és az ahhoz szorosan kötődő városi kitüntetések átadását. Idén is pótolta az önkormányzat az  elmaradást, június 7-én, szerdán ünnepséget, majd állófogadást tartottak az alkalomból a Tamási Áron Művelődési Központban. A rendezvény kulturális fellépője a Batsányi Táncegyüttes volt. ( Az eseményt élőben közvetítette facebook oldalán a Tapolcai Média – felvételről jelenleg is megtekinthető-, de az elmúlt hónapokban a városi lap hasábjairól, az internetről, illetve a városi televízió képernyőjéről  is megismerhette a lakosság a kitüntetetteket.)

 

 

A kitüntett Batsányi Táncegyüttes két vezéregyénisége: Kiss Bernadett és Buzás Balázs a színpadon

 

Dobó Zoltán ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy egy rendkívül nehéz időszakon van túl mindenki és  az első szavak a köszönet szavai kell, hogy legyenek. – Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy  a védekezésből kivette a maga részét. Aki bármilyen területen, akár egészségügyisként, szociális munkásként, pékként, futárként, rendőrként vagy éppen köztisztviselőként valamit hozzátett ahhoz, hogy életek menekültek meg, hogy közösségek maradtak egyben- fogalmazott Dobó Zoltán, majd a covidban elhunytak tiszteletére  egyperces néma főhajtásra kérte a jelenlévőket. Tapolca elmúlt 55 évéről szólva a polgármester azt mondta, hogy a valamikori kormányzat, a korabeli nagyvállalatok, a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat, a  Magyar Honvédség, a MÁV, a helyi igazgatás, az itt élők  együttmunkálkodása, együttműködése, azonos irányú akarata tette lehetővé, hogy Tapolca a korábbinál erősebb, vonzóbb, élhetőbb város legyen. – Településünk megélhetést, lehetőségeket teremtett azoknak az embereknek, akik idetervezték az életüket. Viták, nézetkülönbségek akkoriban is voltak, de az eredmények magukért beszéltek, Tapolca visszakapta városi rangját- hangsúlyozta Dobó Zoltán, aki szerint jelenkorunk kihívásait, nehézségeit úgy tudjuk átvészelni, ha nagyapáink, dédapáink hitén, tettein, nyomdokain haladva, továbbvisszük, megőrizzük és gondozzuk azokat az értékeket, amit ők, mint egy facsemetét elültettek nekünk…

 

Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgári címet vehetett át Dobó Zoltán polgármestertől /fotók:sg/

 

Tapolca város napja hagyományosan a város életében jelentős szerepet betöltő polgárok jutalmazásának, kitüntetésének napja is. 2021-ben, kiemelkedő, több évtizedes szakmai életútja elismeréseként, továbbá önzetlen társadalmi tevékenységei elismeréseként, Orbán Tibor gyémánt-okleveles bányamérnök, a Bakonyi Bauxitbánya nyugalmazott műszaki vezérigazgató-helyettese vehette át a Tapolca Város Díszpolgára címet. Varga Károlyné a Tapolcai Városszépítő Egyesület alelnöke,  Ifjúsági Tagozatának vezetője, a Nőklub elnöke részére, Tapolca város érdekében végzett közösségépítő munkája, Tapolca város kulturális értékeinek megőrzéséért folytatott fáradhatatlan munkája, valamint kiváló szakmai teljesítménye elismeréséül Tapolca Városért kitüntetést vehetett  át. Szintén Tapolca Városért kitüntetést érdemelt ki a Batsányi Táncegyüttes. Az indoklásban elhangzott, a nagy múltú helyi táncos csoportnak Tapolca város társadalmi kohéziójának erősítése érdekében végzett közösségépítő munkája, kiváló szakmai teljesítményéért is  jár az elismerést. Busa Andrásné a Csobánc Művelődési Ház művelődés szervezője részére Tapolca-Diszelben a helyi közművelődés szervezése, a közösségi élet alakítása érdekében folytatott odaadó, aktív tevékenysége elismeréséül Tapolcai Közművelődésért kitüntetést adományozott a város önkormányzata. Zentai Csaba  a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógusa részére magas színvonalon végzett oktató-nevelő munkája, lelkiismeretes és sokrétű pedagógusi tevékenysége elismeréséül vehetett át Tapolcai Nevelésügyért kitüntetéstRig Lajos országgyűlési képviselő részére a külföldi kapcsolatai révén felajánlott, városunknak, egészségügyi és szociális intézményeknek juttatott – bútorzat, orvostechnikai eszköz és felszerelés – adományok beszerzésében való közreműködéséért, valamint a COVID 19 járvány ideje alatt teljesített önkéntes egészségügyi szolgálata elismeréséül Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért kitüntetést adományozott idén Tapolca város.

 

 

Döméné Domonkos Bernadett a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati ügyintézője, közbiztonsági referens a hivatalban 25 éven át végzett példaértékű és magas színvonalú szakmai munkája, ügyfélközpontú, elkötelezett, kifogástalan, a városhoz mindig lojális hozzáállású tevékenysége elismeréséül veheti át idén a Tapolcai Közszolgálatért kitüntetéstIllés József a Tapolcai Rendőrkapitányság r. századosa részére Tapolca város kiegyensúlyozott közrendjének és közbiztonságának megteremtése érdekében végzett példaértékű munkája, magas színvonalon végzett empatikus és segítő szakmai tevékenysége elismeréséül Az év tapolcai rendőre kitüntetést adományozott. A kitüntetettek nevében Orbán Tibor a város új díszpolgára kért szót, aki köszönetet mondott minden valamikori munkatársának, akikkel – mint fogalmazott-  a hazai bauxitkincs művelését európai szintre tudták emelni. – Tisztelt tapolcaiak, önöknek pedig nagyon köszönöm azt a támogatást, amelyet az alapítványunknak adtak és ezzel megteremtették, hogy kuratóriumunk a városszépítő egyesülettel együtt munkálkodhatott Tapolca közterületeinek és néhány építményének szebbé, jobbá tételében…  /tl/

 

 

Bepótolt ünnepség- Tapolca 55 éve kapta vissza városi rangját

| hírek |