Mindössze egyetlen napirendi pontot tárgyalt mai rendkívüli nyilvános ülésén a város képviselő-testülete. A Mezőssy Zoltán Péter ügyvezetése alatt működő badacsonytördemici MZ/X Kft., mint felperes és Tapolca Város Önkormányzata között két éve zajló peres eljárás a Veszprémi Törvényszék napokban kelt ítélete alapján, az MZ/X Kft. javára dőlt el. Dobó Zoltán polgármester szerint, a város a bírósági döntéssel nem szenvedett el vagyonvesztést, hiszen az öt éve értékesített badacsonytördemici kemping eladási ára, a mostani pervesztés következményeivel megegyező mértékben volt magasabb, mint a 2018-as igazságügyi szakértői értékbecslés által megállapított vételár.

 

 

Az előterjesztésben foglaltak szerint a városnak közel 139 millió forintot, illetve 2018. augusztus 25. napjától, a kifizetés napjáig, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, nagyjából 28 millió forint késedelmi kamatot, valamint közel hatmilliós perköltséget kell kifizetnie. A képviselő-testület jelenlévő tagjai Takács Gábor képviselő tartózkodása mellett, végül egyhangúlag megszavazták, hogy elfogadják a bírósági döntést és következményeit, tehát ne fellebbezzen, ne vállalja a fellebbezéssel járó további anyagi kockázatokat a perben alperesként szereplő tapolcai önkormányzat. A testület az Önkormányzati Magyar Államkötvényből rendezi a kifizetést – áll az előterjesztésben. A döntést néhány napja egy előzetes informális megbeszélésen, az önkormányzat jogi képviselőjének online “jelenlétével”, majd a Gazdasági Bizottság ülésén is tárgyalták. Az informális megbeszélésen minden jelenlévő képviselő a fellebbezési jogról történő lemondás mellett foglalt állást, az illetékes bizottság pedig négy igen és egy tartózkodás mellett javasolta az előterjesztés elfogadását. A testületi ülésen Takács Gábor azt kérdezte, hogy “bárkiben a jelenlévők közül felmerült-e a polgármester felelőssége az ügyben?”. A felvetésre a képviselők egyike sem reagált, dr. Iker Viktória jegyző viszont egy kérdéssel válaszolt: “Képviselő úr, elolvasta Ön az előterjesztést?” ( Az előterjesztés, amely a tapolca.hu oldalon teljes terjedelmében elérhető, részletesen és érthetően mutatja be azt a jogi folyamatot, amely a korábban Tapolca város tulajdonában álló, de az MZ/X Kft által bérelt badacsonytördemici kemping bérlő számára történő 2018. évi eladásához, majd a 2011-ben kötött és aláírt bérleti szerződés ellentmondásai miatt, értve ez alatt a bérleti jogviszony megszűnése esetén az ingatlanon a bérlő által megvalósított értéknövelő beruházás elszámolásának feltételeit, bírósági polgári peres eljárás megindításához vezetett. ) Ezután több, elsősorban a megítélt kifizetéshez kötődő technikai jellegű kérdés hangzott el Puskás Ákos alpolgármestertől, Takács Gábor és dr. Décsey Sándor képviselőktől, amelyeket dr. Iker Viktória jegyző és a pénzügyi iroda vezetője, Schönherrné Pokó Ildikó válaszolt meg. Dobó Zoltán polgármester Puskás Ákos alpolgármester kérésére összefoglalta a napirendi pont lényegét és egyben válaszolt a személyes felelősségét firtató Takács Gábor hozzászólására. Elhangzott, 2018-ig volt a város tulajdonában a szóban forgó ingatlan, amit 2011-től évi 5 millió forintért bérelt az MZ/X Kft., majd 2018-ban megvásárolt. Az MZ/X Kft., miután megtörtént az adásvétel, kifizette a teljes 457 millió forintos vételárat a városnak, majd a társaság pert indított, perbeli követelésként összességében 156 millió forintot jelöltek meg, amely legnagyobb részben a kemping értéknövekedésének eredménye. A felek közötti elszámolás feltételeit tartalmazó, 2011-ben kötött bérleti szerződésnek több pontja is ellentmondásos volt, ezért a bíróság feladata volt annak tisztázása, hogy valóban jár-e és mekkora összegű az értéknövekedés. A bíróságnak arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy van-e fizetési kötelezettsége a városnak egy 2011-ben aláírt szerződés alapján. Amennyiben van, akkor a fizetési kötelezettség mértékének megállapítása is a bíróság feladata. A jogászok ugyanis nem tudtak választ adni ezekre a kérdésekre. Dobó Zoltán hangsúlyozta, a város a bírósági döntéssel nem szenvedett el vagyonvesztést, hiszen az eladott badacsonytördemici ingatlan eladási ára, a mostani pervesztés következményeivel nagyjából megegyező mértékben volt magasabb, mint az igazságügyi szakértői értékbecslés által kalkulált vételár. /Töreky L./

 

Az MZ/X Kft. javára ítélt a bíróság, a testület úgy döntött: nem fellebbeznek

| gazdaság, hírek, önkormányzat |