11 napirendi pontban hozott döntést nyilvánosan az önkormányzati-testület ma délelőtt. Egyet, a McDonald’s gyorsétterem tervezett tapolcai egységéről szóló ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyását viszont vevői kérésre, a testület egyhangú beleegyezésével, zárt ülésen tárgyalták. Döntés született többek között a déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének finanszírozásáról, a rendőrkapitányságnak nyújtott önkormányzati támogatás maradványösszegének sorsáról, illetve egyebek mellett önkormányzati ingatlanokat érintő építésügyi és egyéb változásokról is. A testületi ülés különösebb viták nélkül zajlott és mindössze fél óráig tartott.

 

A testület megszavazta, 22 millió 800 ezer forint összeget biztosít a városi költségvetés tartalékainak terhére a Déli városrész (Nyárfa utca és Szentgyörgy utca) csapadékvíz elvezetésének kiépítésére. Az összeggel a korábbi, a rendszer kiépítésére előirányzott 20 milliós összeget egészítette ki a város. Az indoklásban elhangzott, 2023-ban, a tavaszi időszaktól kezdődően Tapolca területén több helyen rendkívüli helyzetet teremtett a heves esőzés, amely kiemelten érintette a Déli városrészt is. Ezért vált sürgetővé a városrész ezen szakaszain is a csapadékvíz elvezetésének mihamarabbi kiépítése.

A képviselők döntésének eredményeként (korábban informatív megbeszélésen is egyeztettek a témában), új önkormányzati rendelet szabályozza a városi parkolóhelyek kialakításának és megváltásának feltételeit. Eszerint, amennyiben valaki új vállalkozásba kezd egy új üzletben, akkor az üzlet négyzetméterszámának függvényében kell ahhoz parkolóhelyeket felmutatni. Lehetséges saját területen is biztosítani ezeket, vagy újakat létrehozni közterületen. Ez utóbbihoz az önkormányzat segítsége is igénybe vehető. (Ennek díját vitatták meg különböző fórumokon az elmúlt hetekben.) Végül a gépjármű-várakozóhelyek megváltásához szükséges befizetendő megváltási hozzájárulás összegét 1 millió 200 ezer forintban határozták meg. Ez a díj fedezi jelenleg egy új gépjármű-várakozóhely tervezésének, közműegyeztetésének, engedélyeztetésének és kivitelezésének költségeit- derül ki az előterjesztésből. Az előterjesztő az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, az emelkedő kivitelezési költségekkel indokolta a megemelt megváltási összeget, ugyanakkor hangsúlyozta, a megváltott parkolóhelyek továbbra is a város kizárólagos tulajdonában maradnak. A megváltási összeg mértékét ezentúl a város képviselő-testülete minden év január elsejéig felülvizsgálja.

Az önkormányzati képviselők Takács Gábor képviselő tartózkodása mellett, ellenszavazat nélkül, 9 igen szavazattal hozzájárultak ahhoz, hogy a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére, a Tapolcai Rendőrkapitányság hivatásos tagjai, valamint rendvédelmi alkalmazottai által önként vállalt túlszolgálat finanszírozására 2 millió forint összegű forrás maradványát, a helyi közbiztonság fenntartására, javítására szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére fordíthassa a rendőrség. Szoboszlai Tibor tapolcai rendőrkapitány képviselői kérdésre azt mondta, hogy a korábban támogatásként kapott összeg mintegy felét tudták elkölteni a célra. A megmaradt összeget a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére, illetve egy úgynevezett “távkihallgató helyiség” technikai felszerelésére fordítják még ebben az évben.

 

 

Viták nélkül szavazták meg a képviselők a helyi Termálstrand 2022-es, illetve 2023. első félévi működéséről szóló beszámolót is. A dokumentumból kiderült, a két szezon látogatói és bevételi adataiból jól látható, hogy a bevételek jelentősen megnövekedtek. A jegyek, bérletek eladásából származó nettó árbevétel közel 11.5 millió forinttal haladta meg az előző évet. Ugyanakkor, mint az várható volt, a strand továbbra is veszteséges, de a már működési támogatásként kifizetett 45 millió forint fedezni tudta a fenntartási, üzemeltetési költségeket. Dobó Zoltán polgármester hozzászólásában megköszönte a strand üzemeltetőinek, hogy Tapolca kiváló vízminőségű, szépen, igényesen gondozott, karbantartott termálstrandja a lakosság, a családok körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezését, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére továbbítsa. Eszerint, a Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola 2023. szeptember 1- jétől – fenntartói döntés értelmében – nem tagintézményként, hanem önálló intézményként folytatja munkáját. Egyebekben a 2023/2024-es tanévre kialakított körzethatárokkal egyetért. Tapolcán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 48 hátrányos helyzetű gyermek elhelyezése intézményi, tagintézményi bontásban: Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában 19 fő, Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két tanítási nyelvű Tagintézményében 2 fő, Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 19 fő, a Szász Márton Általános Iskolában 6 fő, illetve a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában 2 fő.

Zárt tárgyalást kért a “Döntés a Tapolca 577/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyásáról” – című napirendi pontot illetően a vevő. A képviselők még az ülésen helyt adtak a kérésnek, majd a nyilvánosság kizárásával tárgyalták a témát, amely a McDonald’s étteremlánc tapolcai megtelepedését előkészítő cég által megvásárolni kívánt, (volt Tamoil) ingatlan adásvételi szerződéséről szólt.

A képviselő-testületi ülést rögzítette a Tapolcai Média, az facebook oldalunkon felvételről jelenleg is megtekinthető. A napirendi pontokban foglaltak teljes szövege a tapolca.hu honlapon olvasható. /Töreky L./

 

Még 23 millió csapadékvíz elvezetésre- Változások az üzletek parkolóhelyeinek megváltásában…

| gazdaság, hírek, közélet, önkormányzat |