Többek között jelentős értékű tapolcai önkormányzati ingatlanok tervezett értékesítése ügyében született döntés a mai, (június 19-i) rendkívüli képviselőtestületi ülésen a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében.

 

A bizottságok támogatták, majd a képviselők is döntő többséggel megszavazták, hogy forgalomképessé minősítsék a Dobó Lakótelepen a város tulajdonában álló, (a Veszprémi Érsekség által a szomszédba tervezett oktatási-, nevelési intézmény melletti) 1896/2 helyrajzi számú, „kivett sporttelep” megnevezésű, 7884 m2 alapterületű ingatlant, amelyet az előterjesztésben hasznosításra is kijelöltek. Az ingatlan értékét a város – előzetes szakértői értékbecslés alapján- bruttó 53 millió 721 ezer forintban határozta meg. Elhangzott, a szóban forgó terület csak versenyeztetés útján értékesíthető. Korábban egyeztettek a képviselők arról is, hogy az ingatlant kifejezetten lakóépület, illetve lakópark építésére adják el, öt éven belüli beépítési kötelezettséget előírva a legjobb ajánlatot benyújtó vevőnek.

 

 

Értékesítésre szánja az önkormányzat 577/3 hrsz számon nyilvántartott, hajdani Tamoil kút területét is. Az ingatlan értékét bruttó 95 millió 250 ezer forintban állapították meg, megszerzését versenyeztetésnek kell megelőznie és a jövőben csak kereskedelmi-szolgáltató létesítmény céljára hasznosítható.

 

A bizottságok és a képviselők támogatták egy 64 millió forint értékű tagi kölcsön biztosítását a Tapolca Kft. részére. Előzmény, hogy a Tapolca Kft. a „Közösen Tapolcáért” Helyi Akciócsoport pályázati felhívására 2022. júniusában támogatási kérelmet nyújtott be a „Tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvénytér megújítása” címmel infrastrukturális fejlesztésre. A városi cég a helyben jóváhagyott támogatási kérelmét továbbította a Magyar Államkincstár felé, ahonnan megkapta a Támogatói Okiratot, melyben a támogatási előleget 62.589.317 Ft összegben és 100%-ban határozták meg. Azonban előlegként mindössze 15 millió 647 ezer forint érkezett a Tapolca Kft. számlájára. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező a jelentős értékű beruházást 2023. május elejére, határidőre, jó minőségben elvégezte. A teljesítés igazolása megtörtént, a számlát kiállították, de végül (gyakorlatilag forráshiány miatt) nem fizették ki. A tagi költsön ez esetben egy áthidaló megoldást jelent a 64 milliós számla rendezése céljából, amelyet a pályázaton elnyert pénz számlára történő beérkezése után maximum 5 nappal, a Tapolca Kft-nek vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. A tagi kölcsönt egyébként a helyi képviselő-testület az Önkormányzati Magyar Államkötvénye terhére biztosítja – tudtuk meg.

 

 

Közel három millió forintot biztosított a költségvetésből a város képviselő-testülete a Dobó lakótelepi haditechnikai park kiállítási tárgyként funkcionáló harckocsijainak, páncéltörő ágyúinak, illetve az ott lévő emlékkövek és emléktáblák, bazaltkő emlékfal északi laktanyába, mint ideiglenes tárolóhelyre történő elszállítására. A szállítást megversenyeztették, a tréleres, darus munkát a zalaszentlászlói Két Tarbuza Kft nyerte el. Az ideiglenes helyről igen, de haditechnikai és honvédségi emlékhely újbóli felépítésnek helyszínéről még nincs döntés – tudtuk meg. /Töreky L./

 

Nagy értékű városi ingatlanok értékesítésre kijelöléséről is döntött a testület

| gazdaság, hírek, önkormányzat |