Török Attiláné, Tapolca város díszpolgára, a Bárdos iskola nyugalmazott pedagógusa, a Tapolcai Kamarakórus karnagya kezdeményezésére jött létre az elmúlt években a “Viva La Musica – Nyárköszöntő Kórusmuzsika a Járdányi Pál Zeneiskola udvarán” elnevezésű rendezvény, amely több színvonalas tapolcai gyermek és felnőtt énekkar produkcióin, az igényes kórusmuzsikán, a szép dalokon túl, ez év június 14-én, csütörtökön Zsóka néni búcsújáról, személyének, munkásságának elismeréséről, megbecsüléséről is szólt.

 

 

A népszerű művészeti eseménynek hagyományosan a Járdányi Pál zeneiskola főbejárata előtti udvar adott otthont, ahol a Sellyei- Cseh Ágnes karnagy vezette Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek Kórusa, Király Eszter vezényletével a Bárdos Lajos Gyermekkar, Török Attiláné karnagy vezetésével a Tapolcai Kamarakórus adott műsort, illetve vendégként, Haga Kálmán karnaggyal az élen a Tapolcai Protestáns Énekegyüttes és a Batsányi Kórus tagjai közreműködtek. A kulturális esemény ezúttal a szép többszólamú énekdallamok értő és színvonalas tolmácsolásain túl, Török Attiláné alapító karnagy visszavonulásáról, munkásságának ez alkalomból történő méltatásáról is szólt.

 

 

 

A több, mint három évtizede működő Tapolcai Kamarakórus alapítója ugyanis a koncert alatt ünnepélyesen átadta stafétabotot Haga Kálmánnak, a Járdányi Pál zeneiskola művész-tanárának. A hajdani tanítványai által szeretett és nagyrabecsült Török Attiláné részére Dobó Zoltán polgármester és Puskás Ákos alpolgármester mondott elsőként köszönetet, majd egy csokor virág kíséretében átadták számára Tapolca város önkormányzata kitüntető oklevelét.

 

 

 

A meglepett Zsóka nénit, Király Eszter, a Bárdos iskola pedagógusa, a Bárdos Lajos Gyermekkar karnagya meleg szavakkal méltatta. – …Munkásságoddal megteremtetted Tapolca kulturális arculatát. Közvetlen szervező munkád által több generációnyi, zenéhez értő, zenét kedvelő, kottát olvasni és írni tudó nemzedéket nevelt ki ez a város. Megteremtetted a lehetőségét annak, hogy ezt a tudást később tanítványaid az iskolából kikerülve is gyakorolhassák… Küldetésed teljesítetted, s mi itt vagyunk….- fogalmazott Király Eszter, aki köszönetet mondott a nyárköszöntő kórusmuzsika hangszeres közreműködőinek és műszaki segítőknek is, többek között Egyedné Somogyi Hajnalkának, Király Emőke Máriának, a Balikó házaspárnak, illetve a Járdányi zeneiskolának és a Bárdos diákjainak. A Tapolcai Kamarakórus ebben a formációban, tehát Török Attiláné karnagy vezényletével, utoljára adott műsort, megajándékozva a hálás közönséget Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc műveivel és többek között Wolfgang Amadeus Mozart feldolgozásokkal is. /Töreky L./

 

 

 

Elismerés és köszönet járt a Tapolcai Kamarakórus visszavonuló karnagyának

| hírek, közélet, kultúra, oktatás |