12 napirendi pontot érintően hozott döntést a város önkormányzatának képviselő-testülete pénteken délelőtt. Többek között pénzügyi támogatásban részesült a helyi rendőrkapitányság és több közhasznú alapítvány, de megszületett a végleges döntés a tervezett “nagy naperőmű” munkaindító határozatának visszavonásáról is. Kritikát kaptak ugyanakkor a közbiztonságért-, katasztrófa elhárításért- és helyi védelmi feladatokért, valamint a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnokok 2022. évi munkájáról szóló beszámolói. Végül Horváthné Somogyi Ildikót javasolták az ülésen a lemondását bejelentő Takács Gábor sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnok megüresedett tanácsnoki pozíciójának betöltésére.

 

 

A képviselők egyhangúlag megszavazták a Tapolcai Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjai, valamint rendvédelmi alkalmazottai “önként vállalt túlszolgálatának” finanszírozását. A célra 2 millió forintot különítettek el a költségvetés tartalékának terhére. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság az összeget kizárólag a fokozott rendőri jelenlét finanszírozására, tehát bértámogatásra használhatja fel a Tapolca közterületein szolgálatot teljesítő rendőrök esetében.

Egyhangúlag támogatták a képviselők a Tapolca északi külterületére tervezett naperőmű munkaindító határozatának visszavonását is. A témában a közelmúltban egy informális értekezletet tartottak, ahol a képviselők elfogadták, megvitatták, illetve támogatták a polgármester kezdeményezését. Az előterjesztésben szereplő indoklás szerint, “A határozat meghozatala óta gyakorlatilag semmi nem történt, a Kérelmező (Energosun Investment Zrt.) érdemi információkat, konkrét terveket nem nyújtott be az önkormányzathoz, így a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó háromoldalú megállapodás megkötése sem történt meg. (A hiányzó dokumentumok képezték volna az alapját a településrendezési eszközök módosítási eljárása megindításának.)

A témához közvetetten kapcsolódott az a napirendi pont, amely arról szólt, hogy a Tapolca 0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú ingatlanok egy jövőbeli kisebb napelempark telepítésére alkalmassá váljanak-e. A képviselők mindegyike igennel szavazott, azaz továbbra is fenntartja az érintett területekre vonatkozó, azok átminősítéséről, illetve a helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló előterjesztést. Ugyanakkor egy ellenszavazat mellett, döntő többséggel felhatalmazták a polgármestert, hogy mondja fel az említett területek átminősítéséhez szükséges településtervezési szerződést.

 

 

Vitát generált a közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért, valamint a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnokok 2022. évi munkájáról szóló beszámoló. Az utóbbi, a sport és ifjúsági tanácsnoki feladattal megbízott Takács Gábor elismerte, hogy elvállalt megbízatásának csak kis részben tett eleget, illetve külső okok miatt nem tudott eleget tenni, ezért lemondott a tisztségről. A testület egyhangúlag elfogadta a lemondását, majd Buzás Gyula képviselő és Dobó Zoltán polgármester indítványára Horváthné Somogyi Ildikót javasolta a tisztség betöltésére. Az érintett elfogadta a felkérést, megválasztásáról a következő testületi ülésen, május 19-én szavaznak majd a képviselők. Tölgyes Zsolt közbiztonsági tanácsnok beszámolójával kapcsolatban Bognár Róbert képviselő fejtette ki aggályait, mert a tanácsnok által megígért, illegális hulladéklerakás megakadályozásról szóló konkrét rendőrségi egyeztetések kimaradtak a beszámolóból. Tölgyes Zsolt úgy reagált, az említett cselekményt a rendőrséggel történő megbeszéléseken nem kezelték külön kategóriaként. Ugyanakkor hozzátette, az illegális szemétlerakást csak tettenérés után lehetséges szankcionálni, ezért kérte Bognár Róbert képviselőt, hogy csatlakozzon a polgárőrökhöz, ha tenni akar az ügyért. Dobó Zoltán polgármester a témához annyit tett hozzá, hogy tavaly és idén is 2-2 alkalommal folytatott egyeztetéseket a korábbi és jelenlegi rendőrkapitánnyal, mindkét esetben szóba került az illegális hulladéklerakás elleni fellépés. Végül Takács Gábor beszámolóját 5 tartózkodás, 6 nem szavazat mellett elutasította, Tölgyes Zsolt beszámolóját viszont 7 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

Az önkormányzat értékelte és elfogadta a város gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézkedéseiről szóló beszámolót és többek között megszavazta az Ovisokért Alapítvány és a Medicopter Alapítvány önkormányzati támogatását.

Az eseményt élőben közvetítette a Tapolcai Média, az teljes terjedelmében megtekinthető ugyanezen az internetes felületen felvételről. Az előterjesztések teljes anyaga a tapolca.hu felületén elérhető./Töreky L./

 

Alapítványi támogatások, visszavont naperőmű munkaindító és tanácsnokcsere az ülésen

| hírek, közélet, önkormányzat |