Tapolca Város Napja alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen városi kitüntetéseket adtak át és állófogadást tartottak március 31-én este a Tamási Áron Művelődési Központban. Az eseményen posztumusz díszpolgári kitüntetésben részesült a 2015-ben elhunyt Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő. 

 

 

Ötvenhét  éve, 1966. március 31-én kapta vissza  városi rangját Tapolca. Az alkalomból dr. Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő és Dobó Zoltán polgármester is ünnepi köszöntőt mondott, majd hagyományosan városi elismeréseket adtak át. Előtte azonban egyperces néma főhajtással tisztelegtek a jelenlévők a napokban elhunyt Koppányi Ferenc önkormányzati képviselő emléke előtt, aki 1998-tól 2019-ig mint önkormányzati képviselő, 1998-tól 2002-ig pedig alpolgármesterként vett részt a város közéletében. 2002-től négy éven át a Településfejlesztési és Városgazdálkodási-, 2006 és 2014 között a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő, gazdasági bizottsági tag volt.

Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő beszédében egy erős közösségként jellemezte Tapolcát, amelynek van ereje szembenézni a jelenével, tartja a múlt hagyományait, ápolja nagy személyiségeinek örökségét, de készen áll arra is, hogy a jövő felé vezető úton, összefogva, közösségként munkálkodjon. – Ez a város egy olyan erős közösség, amely megengedheti magának a vitákat is, hiszen egy jó közösségben nem kell mindenkinek minden kérdésben egyetértenie. Tapolcán a viták ellenére, egy közös cél érdekében, a különvéleményen lévő emberek össze tudnak fogni és együtt tudnak munkálkodni. Ennek a városnak olyan élénk sport- és kulturális élete van, amely országos szinten is kiemelkedő, amely a település méretét jelentősen meghaladó jelentőséggel bír. Ma, amikor számot vetünk a mögöttünk álló évvel, a közösségnek azokat az egyéneit ismerjük el, akik életművükkel, tevékenységükkel hozzájárultak, hozzájárulnak ahhoz, hogy Tapolca továbbra is egy erős, jövőben bízó és múltat ápoló közösség legyen és maradjon- zárta gondolatait Navracsics Tibor.

Dobó Zoltán polgármester az egyéni és a közösség lét jellegzetességeit, ellentmondásait és gyömölcsöző kapcsolódási pontjait  vette górcső alá. – Tapolcát, városunkat, közösségünket egyének alkotják, akik keresik mindennapi életükben a saját boldogulásukat. Emlősök, majmok szociális viselkedését vizsgáló kutatók mutattak rá arra, hogy azokban a csimpánz közösségekben, ahol megmaradt “az adni és kapni gyakorlata” az erőből, önzésből történő egyéni érdekérvényesítés ellenében, ott a csoport nem bomlott szét, működőképes maradt, szemben a másikkal. Az állatvilág viselkedéséből tanulságokat vonhatunk le önmagunk számára. Az egyén sikere, boldogulása  a városé is,  a város sikere az egyén javát szolgálja, de egyik sem működik a másik nélkül. Csak olyan sikert tudok elképzelni ami a többieknek jó, mások gyarapodásával is együtt jár. Ma azt kérem Önöktől, hogy ennek a városnak a kitüntetettjeit köszöntsük, s közben gondoljunk azokra is, akik értünk léteztek, akikért létezünk- hangsúlyozta Tapolca város polgármestere, majd dr. Navracsics Tibor miniszterrel és Polgárdy Imrével, a vármegyei közgyűlés elnökével átadta a “Posztumusz Tapolca Város Díszpolgára” kitüntető címet néhai Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő részére. A kitüntetést Lasztovicza Jenőné vette át az eseményen. Elhangzott, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város érdekében országgyűlési képviselőként 16 éven át végzett lelkiismeretes, odaadó munkája, aktív közéleti tevékenysége elismeréséül adományozta a posztumusz díszpolgári címet a 2015-ben elhunyt parlamenti képviselőnek.

 

 

A betegek iránt mindenkor tanúsított empatikus magatartása, elhivatott és magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül “Tapolca Városért” kitüntető címet vehetett át dr. Szipőcs István orvos.

Aktív közéleti munkája, páratlan elhivatottsága és példamutató lokálpatrióta tevékenysége elismeréséül “Tapolca Városért” kitüntetésben részesült Szatmári Jánosné.

Áldozatos és lelkiismeretes újságírói munkája és aktív közéleti tevékenysége elismeréséül “Tapolcai Közművelődésért” kitüntetést vehetett át Tóth B. Zsuzsa újságíró.

A Szász Márton Általános Iskola Szakiskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben végzett iskolai oktató-nevelői munkája, a tehetséggondozás területén folytatott magasfokú pedagógiai munkássága elismeréseként “Tapolcai Nevelésügyért” kitüntetésben részesült Bognár Ferenc a TÁMK és a Szász Márton iskola nyugalmazott igazgatója.

 

 

Kiemelkedő szaktárgyi tudása, magas színvonalon végzett oktató-nevelő munkája elismeréséül “Tapolcai Nevelésügyért” kitüntetést vehetett át Nagyné Baumgartner Erzsébet.

Tapolca Városért végzett magas színvonalon folytatott lelkiismeretes munkájuk elismeréseként “Tapolcai Nevelésügyért” kitüntetést vehetett át: a Szivárvány Római Katolikus Óvoda alkalmazotti közössége, Páhyné Hegedűs Katalin vezetésével.

Empatikus és alázatos gyógyító tevékenysége, magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréséül “Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért” kitüntetést vehetett át Dr. Stark Elek orvos.

Tapolca Város érdekében magas színvonalon végzett megbízható, önzetlen és lelkiismeretes szakmai munkája elismeréséül “Tapolcai Városrendezésért és Városfejlesztésért” kitüntetést vehetett át Szabó Adrián vállalkozó.

Tapolca Város fejlődése érdekében folytatott önzetlen és aktív közéleti szerepvállalása elismeréséül “Az év vállalkozása” kitüntető címet vehetett át Balikó Csaba, a Korall üzletlánc tulajdonosa.

Tapolca és a térség érdekében végzett kiemelkedő szakmai, polgári védelmi, katasztrófavédelmi munkájáért, az ifjúság körében vállalt és kifejtett közösségfejlesztési tevékenységéért, a tényleges veszélyhelyzetek felszámolásában végzett kimagasló és aktív szerepvállalásáért “Tapolcai Közszolgálatért” kitüntetést vehetett át Horváth András tűzoltó alezredes.

 

 

Kiemelkedően eredményes és példamutató rendőri munkája, elkötelezett, megbízható és alázatos szakmai tevékenysége elismeréséül “Az év tapolcai rendőre” kitüntető címet vehetett át Takács Eszter rendőr főtörzsőrmester.

A kitüntetés átadó ceremónia alatt Bardon Ivett színész, énekes és Piller Balázs zongoraművész zenei duója szórakoztatta a városnapi ünnepség közönségét és kitüntetettjeit. A művelődési központ aulájában Dobó Zoltán pohárköszöntőjével, pezsgős koccintással, élőzenés, svédasztalos vacsorával zárult az ünnepi rendezvény. /Töreky L./

 

 

 

57 éve ismét város lett Tapolca- Ünnepi gondolatok, kitüntetések az évfordulón

| hírek, közélet, kultúra, önkormányzat |