Számos kiemelten fontos előterjesztést, határozati javaslatot beszéltek át és szavaztak meg a február 24-i nyilvános képviselő- testületi ülésen Tapolca Város Önkormányzatának képviselői a Tamási Áron Művelődési Központ emeleti konferenciatermében. Egyebek mellett elfogadták a város idei költségvetését, döntöttek több, rendkívül rossz állapotú önkormányzati ingatlantulajdont érintő kérdésben, illetve a vegyes ügyek keretében meghallgatták Rédli Károly elnök beszámolóját is a TIAC egyesület korábbi gazdálkodásban tapasztalt, jelenleg feltárás alatt lévő súlyos pénzügyi-, gazdasági- problémákról.

 

 

Néhány felmerült kérdés tisztázását követően egyhangúlag elfogadta a testület a polgármester fontosabb tárgyalásairól szóló beszámolót, majd meghallgatta a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola  intézményvezető helyettesét is, aki egy EKF projektben való részvételhez szerette volna megnyerni a város támogatását. Víghné Varga Odett a Kiegészítő forrás biztosítása az EKF projekt keretében megvalósuló Bazalt Iskola 2.0 címmel benyújtott pályázat megvalósításhoz-elnevezésű napirendi pont lényegét és gyakorlati oldalát világította meg a képviselők számára. Elhangzott, a Bazalt Iskola szervezői keresték meg a tapolcai általános iskolát azzal, hogy nyertek az EKF pályázaton és annak programját a tapolcai iskolákkal együttműködésben szeretnék fejleszteni. A program szerint, kis helyigényű, kreatív “szabadtéri tantermeket” alakítanak ki kulturális és élményalapú oktatás céljaira a tapolcai tagintézményekkel közösen, az iskola kapuin kívül, de  azok közelében. Az elképzelés a kérdések tisztázása után megkapta minden képviselő szavazatát és vele a város pénzügyi támogatását.

A város idei költségvetését és középtávú tervét is elfogadták a képviselők. Dobó Zoltán a szavazás előtt ismertette költségvetés legfontosabb számait és elmondta, az elmúlt időszakban összesen négy alkalommal tárgyalta, beszélte át, formálta a testület a 2023-as költségvetési tervezetet. A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 5 milliárd 282 millió 367000 forintban határozták meg. ( A költségvetés részleteit a város honlapján, a tapolca.hu oldalon, a február 24-i testületi ülés napirendi pontját megnyitva részletesen is olvashatjuk) Dobó Zoltán polgármester több kérdés tisztázását követően, ebben a konkrét napirendi pontban név szerinti szavazást kért, amit 5 igen, 6 nem szavazattal elutasított a testület. A 2023-as költségvetési tervet azonban már egyhangúlag támogatták a képviselők.

Támogatták azt a javaslatot is a jelenlévők, hogy az önkormányzati ingatlanok bérlői kötelezően egy közjegyzői nyilatkozatot írjanak alá arról, hogy amennyiben egy negyedévnyii díjelmaradásuk van, azonnal végrehajtható legyen esetükben a kilakoltatás. Az önkormányzat az évekig is elhúzódó, gyakran jelentős vagyoni károkat okozó kilakoltatási procedúrát akadályozná meg a rendelkezéssel, azok érdekében, akik kedvezményes szociális bérlakásra várnak a városban és becsületesen fizetnék annak rendkívül kedvezményes bérleti díját.

Egyhangú döntés született még két rossz állapotú önkormányzati ingatlan eladásáról, a múltban tévesen önkormányzati nyilvántartásba került épület ingatlan visszaadásáról a Tapolcai Vegyesipari Szolgáltató Szövetkezet részére, de némi vitát követően elfogadták a polgármester szabadságtervét is ( 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett). Egyhangú igent kapott  a hivatal nyári és téli igazgatási szünetének idejéről szóló határozati javaslat és az önkormányzati területen telephelyet bérlő Tapolcai Repülő Egyesület 2022-es évről szóló gazdasági beszámolója is.

A vegyes ügyek között hallgatta meg a testület Dobó Zoltán polgármester felvetésére a TIAC jelenlegi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Takács Gábor képviselő, korábbi TIAC elnök a polgármesterrel történt éles szóváltást követően ekkorra már elhagyta a helyiséget. Az ügyben Rédli Károly, a TIAC nemrégiben megválasztott új elnöke adott tájékoztatást. Az elnök részletesen taglalta, hogy milyen összegekből tevődik össze az egyesületnél észlelt  több tízmilliós hiány, milyen aggályokat és a visszaélés gyanút vetnek fel az egyesület korábbi kifizetései, beruházásainak elszámolásai, azok milyen következményekkel járnak, járhatnak az egyesületre nézve. A Tapolcai Média Facebook oldalán található teljes videó anyagon belül, Takács Gábor képviselő, korábbi TIAC elnök kivonulása és Rédli Károly részletes beszámolója 1:34:00 -tól látható és hallható. /Töreky L./

 

Elfogadták a 2023-as költségvetést, de meghallgatták a “TIAC ügy” fejleményeit is

| gazdaság, gazdaság, hírek, közélet, önkormányzat |