Két önkormányzati képviselő távol volt, de ez a körülmény gyakorlatilag nem befolyásolta a 15 napirendi pont elfogadását a ma délelőtti nyilvános képviselő-testületi ülésen a Tamási Áron Művelődési Központban. A helyi energiatakarékossági intézkedések része volt, hogy a TÁMK egy kisebb,  villannyal felfűthető termében kerüljön sor az önkormányzati ülésekre, ez most megtörtént. (Az eseményt a Tapolcai Média élőben közvetítette, a felvétel megtekinthető a Tapolcai Média facebook felületén.) 

 

Elsőként a polgármester tárgyalásairól szóló beszámolót fogadták el egyhangúlag a képviselők. Dobó Zoltán polgármester a felmerült kérdésekre adott válaszokat megelőzően annyit fűzött hozzá az előterjesztéshez, hogy egyik  legfontosabb tárgyalása a november 17-én Balla György kormánybiztossal folytatott egyeztetés volt Budapesten. Elhangzott, a kormánybiztos egyetértett a város irányvonalával, hogy  Tapolcán “első az ember”, tehát a szociális biztonság, az alapellátás működtetése, az óvodák és az alapellátáshoz tartozó rendelők működésének, energiaellátásának folyamatos biztosítása kapjon prioritást, míg a többi városi intézmény, épület esetében a takarékosság legyen a vezérelv.  Minden képviselő támogatásával és név szerinti szavazatával elfogadták a módosított, aktualizált 2022-es városi költségvetést is.  A bevételek és kiadások főösszegét ezúttal 5.991.681 ezer Ft-ban, a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét pedig 5.134.610 ezer Ft-ban határozta meg a tapolcai önkormányzat.  Egyhangúlag támogatták a képviselők az idegenforgalmi adó helyi emelését is. Az előterjesztés kitért rá, hogy 2020-21-22-ben a törvényi szabályozás nem tette lehetővé a helyi adóbevételek növelését. A mostani döntéssel a korábbi 500 forintról, 590 forint/fő/vendégéjszakára, tehát 90 forinttal emelkedik az idegenforgalmi  adó mértéke 2023-ban. A döntéstől  8 milliós éves többletbevételt remél a város. Ugyanakkor 7:3 arányban nem kapott támogatást az ugyanezen napirendi ponthoz kapcsolódó módosító indítvány. Ebben a 10 ezer négyzetméternél nagyobb kiskereskedelmi egységek 1000 ft/négyzetméteres helyi építmény adóját 40 százalékkal, 1000-ről 1400-ra, míg a pénzintézetek és a helyi lottózó épületének adója  27 százalékkal, 1400-ról 1800 forintra emelkedtek volna.  Dobó Zoltán elfogadhatatlannak nevezte a módosító indítványban javasoltakat, mint mondta, ilyen volumenű adóemelést  előzetes egyeztetések nélkül nem szabad meghozni. Emelkednek a szociális étkezésekért fizetett számlák díjai, de kizárólag az önkormányzat költségvetésének terhére. 2023. január elsejétől 30 százalékkal többet kap a napi négyszeri bölcsődei étkeztetés, a szociális ebéd és az óvodai, iskolai, középiskolai étkezések megnövekedett rezsiköltségeire a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. a várostól. Ez kiadásként a város költségvetését terheli majd, a  szülőket érintő napi térítési díj viszont marad, nem emelkedik ettől – szavazták meg egyhangúlag a képviselők. Díszsírhelyet állít, finanszíroz a város két közelmúltban elhunyt tapolcai díszpolgárnak, Németh Lászlónak és Orbán Tibornak. Az önkormányzati képviselők támogatták a célra szánt közel négy millió forint elkülönítését.

 

A szülőkre háruló napi étkezési térítési díjak nem emelkednek, a város a költségvetésből fizeti a rezsi növekedés okozta plusz költségeket – fogadták el egyhangúlag a képviselők.

 

Nem emelkednek jövőre a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérleti díjai – döntött a testület. Elfogadták a képviselők a tapolcai  termálstrand működéséről szóló 2022. első félévi beszámolót is.  A beszámoló szerint, augusztusban hiába nőttek tovább a strand bevételei, a működési költségek, mint az áramdíj és a téliesítés költségeinek jelentős megemelkedése miatt az éves várható veszteség közel 60 millió forint lesz. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft, ellentétben az előző évvel, amikor átvállalta a több mint 20 millió Ft-os strandüzemeltetéssel összefüggő veszteség finanszírozását, ebben az évben igénybe veszi a 2022. évi önkormányzati költségvetésben erre a célra elkülönített 40.000 e Ft működési célú támogatást.  Tapolca képviselő-testülete a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 2019/2020, 2020/2021, valamint a 2021/2022-es tanévekre vonatkozó  szakmai beszámolóját is elfogadta. A város nevében Dobó Zoltán köszönetét fejezte ki a fenntartónak, az intézményvezetőknek, valamint az intézmény valamennyi dolgozójának a szakszerű és lelkiismeretes nevelő-oktató munkájukért.

 

Gáspár András a Városgazdálkodási  Kft. igazgatója: A termálstrand  működési költségei, mint az áramdíj és a téliesítés költségeinek jelentős megemelkedése miatt az éves várható veszteség is nagyobb a tervezettnél…

 

A képviselők egyhangú támogatásával  Tapolca város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi közforgalmú közlekedési feladatok biztosítására, 2023. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel, mint a közszolgáltatás nyújtásával megbízott belső szolgáltatóval, továbbra is közszolgáltatási szerződést kíván kötni. Az előterjesztés elfogadásával biztosította a város a működtetéshez, illetve a veszteségek pótláshoz  szükséges támogatást a költségvetés terhére. Döntés született még az óvodai beiratkozások időpontjairól, az óvodai csoportok számáról és a helyi Roma Nemzeti Önkormányzattal történő együttműködésről is- ez utóbbiakat is ellenszavazat nélkül fogadták el a jelenlévő képviselők. Az előterjesztések, a napirendi pontok mindegyike teljes terjedelmükben elérhetők, olvashatók a tapolca.hu városi oldalon.  /Töreky L./

 

Szociálisan érzékeny döntések- ülésezett a város képviselő-testülete

| gazdaság, hírek, önkormányzat |