A szabadságharc helyi emlékhelyeinek koszorúzásával, katonai hagyományőrzők bemutatójával, népzenével, térzenés fáklyás felvonulással, a polgármester ünnepi gondolataival, végül  iskolai emlékműsorral tisztelgett a város  az 1848/49-es forradalom és szabadságharc szellemisége előtt a jelentős történelmi esemény 174. évfordulóján, március 15-én, kedden.

 

Az ünnepi program hagyományőrző lovas felvonulással indult a Kisfaludy utcából a Kossuth utcán keresztül a  Fő térre, ahol  a Nyirettyű népzenei együttes Kossuth nótájára sorakoztak fel a történelmi ruhákba bújt hagyományápolók, a Radetzky Huszár Hagyományőrző Egyesület lovasai, a Tapolcai Lovasklub tagjai és a Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium vitézei.  Ez utóbbiak szablyavívó párbajjal és hangos díszlövéssel is megörvendeztették a tapolcai ünneplőket.

 

Lovas sorakozó a Kossuth domborműnél /fotók:tl/

 

Az Egységben Tapolczáért egyesület tagjai Bertalan Csaba, Puskás Ákos és Tölgyes Zsolt,  illetve Podányi Tibor, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesülete nevében a fő utca épületein elhelyezett Kossuth és Petőfi domborműveknél koszorúztak.

 

Bertalan Csaba az Egységben Tapolczáért Egyesület nevében koszorúz

 

Később a régi temetőben Miltényi József huszárkapitány sírjánál, majd az Alsó-tóparti panteon falnál, Török János honvéd alezredes és Török Antonius Flórián honvéd százados emléktáblájánál már a helyi pártok, civil szervezetek, hagyományőrző társaságok képviselői is fejet hajtottak. Tapolca önkormányzatának képviseletében Dobó Zoltán polgármester és Dr. Iker Viktória jegyző koszorúzott, az ellenzéki pártok koszorúját Rig Lajos és Sibak András helyezte el mindkét helyszínen. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala nevében Szabóné Szakács Judit hivatalvezető hajtott fejet. Az Egységben Tapolczáért Egyesületet Pass Sándor és Puskás Ákos képviselte. A Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium Csobánc Váráért Alapítvány nevében Németh Gyula és Hangodi László helyezte el a megemlékezés koszorúját.

 

Németh Gyula és Hangodi László a Gyulaffy lovasbandérium hagyományőrzői, Török János és Török Antónius Flórián honvédtisztek emléktáblájánál hajtottak fejet az alapítvány nevében

 

A díszőrséget a Radeczky huszárok biztosították a Miltényi síremléknél 

 

Német Zsolt, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület koszorúját helyezte el az emlékhelyeknél. A Rákóczy Szövetség nevében Bányai Barbara és Kardos Marcell hajtott fejet. A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület koszorúját Nacsa Ferenc helyezte el. A Tapolcai Nőklub Egyesület nevében Bálint Györgyné és Varga Károlyné koszorúzott. A Tapolcai Városszépítő Egyesület nevében Horváth Lászlóné és Süle Zoltán tisztelgett a tapolcai szabadságharcosok emlékművei előtt. A Vállalkozók Területi Ipartestületét Vörös Béla és Kiss József képviselte. A Városért Egyesülettől Boczkó Gyula és Peszleg Sándor koszorúzott, a Fidesz helyi pártszervezetének koszorúját Zsigó Balázs, Horváth Ernő és Horváthné Somogyi Ildikó helyezte el a Miltényi sírnál és a tóparti emléktábláknál egyaránt. A Miltényi sírnál elhangzott a huszárkapitány egyik leszármazottjának, Miltényi Gábrielnek a tapolcaiakhoz intézett üzenete is: Tisztelt tapolcai polgárok! Ezúton szeretném a Miltényi család nevében megköszönni mind azt a szeretetet, időt és odaadást, amivel Miltényi József emlékét ápolják, ápoljátok. Pár nappal korábban Miklós bátyám és családja szintén hozott egy koszorút, hogy ha ma testileg ugyan távolból, de szívünkben Önök mellett emlékezzünk. Küldöm hálával teli tiszteletemet, és köszönetemet minden megjelentnek és emlékezőnek, aki ma eljött, vagy aki gondolatban itt van, hogy minden, a szabadságért és a hazáért küzdőre és ezekért elhunytakra gondoljon. Kívánom, hogy ne kelljen több életet háborúban elveszíteni a szabadságért, és a hazáért, hanem sikerüljön békében leélni a következő napokat és éveket, évtizedeket. Köszönettel, barátsággal: Miltényi Gábriel

 

 

Miltényi József huszárkapitány sírjánál a város önkormányzatának képviseletében Dr. Iker Viktória jegyző és Dobó Zoltán polgármester tisztelgett

 

Tűz!!! A Gyulaffy vitézek valódi korabeli ágyúlövéssel tisztelegtek 1848/49 magyar szabadságharcosai előtt

 

A koszorúzási szertartás befejezéseként, a Gyulaffy vitézek elmaradhatatlan, látványos, egyben  fülsiketítő ágyúlövése idézte meg a magyarság történelmi harcait, illetve adott jelet a hősök tiszteletére elindult fáklyás felvonuláshoz. A hagyományőrző lovasokkal, illetve a Péni Béla vezette Tapolcai Ifjúsági Fúvósokkal az élen a Batsányi utcán, a Fő-téren és  a Kossuth utcán keresztül vonultak a tapolcai ünneplők, útjuk végül a Kisfaludy utcában, a Tamási Áron Művelődési Központ előtt ért véget.

 

Több százan vettek részt az esti fáklyás felvonuláson 

 

Barczáné Tóth Boglárka a TÁMK vezetője és Dr. Navracsics Tibor egy fontos bejelentés apropóján állt színpadra

 

A megemlékezések este fél héttől a TÁMK falain belül folytatódtak, ahol elsőként Dr. Navracsics Tibor kormánybiztos jelentette be a helyi Petőfi Klub elindulását (a bejelentésről, illetve a Petőfi Klub egyéb helyi vonatkozásairól külön cikkben számolunk be hamarosan…)

 

Dobó Zoltán polgármester: “Keressük meg ismerőseink, barátaink körében azokat az embereket, akik, mint 48/49 hősei, ma is  példaképeink lehetnek”

 

Dobó Zoltán ünnepi beszédének középpontjába a szabadságharc  hősei iránti tiszteletet és a magánérdeket és félelmet háttérbe szorító áldozatvállalást állította . Kérte, “…keressük meg azokat a hősöket, akiket egy egész életen át hordozhat az ember a szívében és a lelkében!”… .  – A 48/49-es szabadságharcot egy nemzet vívta, de a nemzet egyénekből áll, akik közül néhányak tetteit, cselekedeteit legendák övezik, hősként tekint rájuk a magyarság… A becsvágy és a közösség érdeke, az érvényesülés igénye és kötelességtudat között van választási lehetőség és minden esetben komoly következményekkel jár- fogalmazott a polgármester, aki a kor később legendává vált köztörvényes bűnözőjének, Rózsa Sándornak népi hőssé válását állította szembe a magyarság valódi hőseivel, akik a nemzet hívó szavára, nagyon komoly kockázatot vállalva álltak be a honvéd seregbe.  – Nekik volt mit veszíteniük, biztosak lehetünk abban is, hogy nagyon féltek,  de legyőzve a félelmüket, a közérdeket, a nemzet, a szabadság  ügyét, hitüket és családjukat mégis előbbre sorolták, mint egyéni érdekeiket- hangsúlyozta Dobó Zoltán, aki beszédének zárásaként arra kért mindenkit, hogy keresse meg személyes életében, családja, ismerősei körében azokat az embereket, akikre hősként tekinthetnek, akik képesek áldozatot hozni a közösségért, akik megtestesítik az 1848/49-es forradalom és szabadságharc szellemiségét.

 

A korabeli történéseket a Kazinczy tagintézmény diákjai teltházas előadáson elevenítették fel színvonalasan és látványos koreográfiával 

 

A polgármesteri beszédet a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény 8.a és 7.b tanulóinak ünnepi műsora követte. Az előadást Hatvaniné Felker Eszter rendezte Horváthné Dér Erzsébet segítő közreműködésével ( Az ünnepi előadást a Tapolcai Városi Televízió munkatársai teljes terjedelmében rögzítették, az hamarosan megtekinthető lesz a helyi televízióban, illetve a Tapolcai Média felületein.) /Töreky László/

 

1848/49 szellemisége és hősei előtt tisztelgett Tapolca

| hírek, közélet, kultúra, önkormányzat |