Összesen tíz napirendi pontot tárgyalt, egy képviselői kezdeményezést pedig vegyes ügyek keretében képviselői indítványként jegyzőkönyvbe foglalt a város képviselő-testülete a pénteki nyilvános ülésén. Az előterjesztések többségét, köztük a legjelentősebbet, a város 2022-es költségvetési tervezetét név szerint és egyhangúlag igennel szavazták meg, egy előterjesztést elutasítottak, egyet pedig módosítással fogadtak el a képviselők.

 

Az ülés első perceiben a napokban nyugdíjba vonult Szollár Gyula iskolaigazgatótól és a szintén nyugdíjas éveit megkezdő Parapatics Tamástól, a Városfejlesztési és Üzemeletetési Iroda vezetőjétől köszönt el a város nevében Dobó Zoltán.

A polgármester fontosabb tárgyalásairól és az önkormányzat lejárt határidejű határozatairól szóló beszámolót néhány kérdés tisztázása után egyhangúlag elfogadták a képviselők. A város középtávú tervét és a 2022-es költségvetését is teljes támogatásáról biztosította a testület. A testületi tagok egyenként, név szerint szavaztak igennel. A polgármester elmondta, a költségvetés elkészítését hosszú egyeztetési folyamat előzte meg, amelyben a hivatali munkatársak, a képviselők, a bizottságok tagjai is részt vettek, javaslataik visszaköszönnek a tervezetben.

 

Tapolca város képviselő-testületének február 18-i nyilvános ülése /fotók:tl/

 

Elhangzott, a város idén 5 milliárd 200 millió 696 ezer forintból gazdálkodhat, működési hiánnyal továbbra sem számolnak. Az államtól 1 milliárd 477 ezer 580 forint támogatást kap Tapolca és 830 millió forint helyi adóbevételre számít. Felhalmozási bevételek között 71 millió forint pályázati forrás szerepel, ingatlan értékesítésből pedig több, mint 130 millió forint bevételre számítanak idén. Intézményei támogatására 866 millió forintot fordít Tapolca, városüzemeltetési feladatokra, közösségi eseményekre 414 millió forintot terveznek költeni. Dobó Zoltán hangsúlyozta, Tapolca költségvetésének 24 százaléka fejlesztés, amit az országban csak kevés hasonló méretű város önkormányzata mondhat el magáról. – Idén új ravatalozót, gyermekorvosi rendelőt, közösségi teret, út aszfaltozásokat, csatornázást és számos egyéb beruházást terveztünk a költségvetésbe, miközben több mint 40 millió forintból üzemeltetjük a strandot, 120 millióból a Tapolca Kft-t, továbbá helyi autóbusz közlekedést tartunk fenn 25 millió forint költségvetési ráfordítással. Szerteágazó kötelezettségeink és vállalásaink ellenére jelentős mértékű tartalék áll a város rendelkezésére, amelyre méltán lehetünk büszkék- fogalmazott. Támogatták Tapolca önkormányzati képviselői a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások területén a lakhatás költségeihez nyújtott, valamint a temetési  támogatás mértékének emelését. A szülőket érintő gyermekétkeztetési térítési díjat viszont az idei évben változatlanul hagyta az önkormányzat. A polgármester ez évi szabadságtervéről szóló előterjesztést elutasította a testület.

 

 

Az előterjesztésben azt az anomáliát vélte felfedezni Takács Gábor képviselő, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy a polgármesternek az előző évről áthozott szabadságait legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni, ugyanakkor a szóban forgó 72 nap előző évekről átvitt, felhalmozódó szabadság, egész évre leosztva jelent meg a tervezetben. A képviselő szerint, mindenképpen be kellene tartani a törvényt és ki kell adni a szabadságot március 31-ig. Dr. Iker Viktória jegyző rámutatott, hogy ez a gyakorlatban kivitelezhetetlen. – Ez egy jellemző probléma, amelyet számos hazai önkormányzatnál észlelnek és hozzánk hasonlóan oldanak meg- mondta. A jegyző véleménye szerint, amennyiben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti osztálya a megszavazatott előterjesztést aggályosnak tarja, akkor az visszakerül a testület elé. Tóth Bálint úgy reagált, szerinte a képviselők nem fogadhatnak el egy olyan előterjesztést, amely, mint fogalmazott,  ” jogilag nincs rendben”. Dr. Décsey Sándor arra kérdezett rá, hogy szándékában áll e a polgármesternek kivenni az összességében 111 nap rendelkezésére álló szabadságot. Dobó Zoltán válaszában azt mondta, hogy igen, de hogy mikor, azt számára a mindenkori hivatali munka határozza meg. Az előterjesztést végül öt igen szavazat mellett,  hat nemmel szavazó képviselő, Tóth Bálint, Dr. Décsey Sándor, Bognár Róbert, Máténé Hajdú Márta, Takács Gábor és Horváth Gábor ellenszavazatával elutasították.  A következő, a 2022-es évben benyújtott önkormányzati pályázatokról szóló előterjesztés kapcsán Dr. Décsey Sándor képviselő arról érdeklődött, hogy miért van az, ha egyes nagyobb pályázatoknál a “külső pályázatíró” Veszprém Megyei Önkormányzat akkor is pénzhez jut, ha a pályázatot forráshiányra való hivatkozással elutasítják, akkor miért nem saját szakembereivel végezteti a munkát a hivatal? Puskás Ákos alpolgármester válaszában rámutatott, hogy a négy említett pályázatot április 22-ig kell benyújtani, de ezek mellett számos pályázaton dolgoznak a munkatársak, a rendelkezésre álló humán erőforrás viszont véges kapacitású. Az alpolgármester szerint, a képviselők dönthetnek úgy is, hogy a megyei önkormányzattal ne működjön együtt az önkormányzat, akkor a hivatali apparátusra hárul a pályázatok előkészítése, megírása és  benyújtása. Parapatics Tamás, a Városfejlesztési és Üzemeletetési Iroda vezetője kiegészítésül hozzátette, a megyei önkormányzat valójában nem pályázatíró ezekben az esetekben, hanem “területi szereplő”, amely egyfajta minőségbiztosítást jelent a pályázatoknál, de a pályázat helyben íródik. Végül Bognár Róbert képviselő módosító indítványával fogadták el az előterjesztést a képviselők, miszerint 1 százalék, de maximum 500 ezer forintban határozzák meg a Veszprém Megyei Önkormányzatnak kifizethető pályázati közreműködésért járó díjazást. Zárásként Buzás Gyula képviselő azon indítványát foglalta jegyzőkönyvbe a testület, amelyben arra kéri az önkormányzatot, hogy a jövőben helyi kötelező önkormányzati, illetve oktatási feladatot ellátó intézményekben helyezzenek el adrenalin öninjektort, amely életmentő lehet egyes allergiás tünetek megjelenése esetén. Az indítványt befogadta a testület, a jövőben megvizsgálják, hogy miképpen valósítható meg az a gyakorlatban. /tl/

 

Dobó Zoltán: “2022-ben a költségvetés 24 százalékát fejlesztésre fordítjuk…”

| hírek, önkormányzat |