Harminchat napirendi pontot tárgyalt meg és fogadott el viták nélkül a város képviselő-testülete a december 17-i nyilvános ülésen. A jelenlévők Dobó Zoltán polgármester kérésére egy perces néma főhajtással emlékeztek a napokban elhunyt Németh Lajosra, aki a Tapolca Kft. alkalmazásában, a Tamási áron Művelődési Központ megbecsült portásaként szolgálta a város közművelődését hosszú éveken keresztül.

 

Az év utolsó testületi ülésén a képviselők elfogadták Dobó Zoltán polgármester, Puskás Ákos és Pass Sándor alpolgármesterek év során folytatott fontosabb tárgyalásairól szóló beszámolóit, majd a költségvetés módosításának – a bizottságok által a napokban megtárgyalt és elfogadott-  tervezetét is. Elhangzott, a költségvetési  előirányzat módosítását a 2021-es többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti pénzügyi átcsoportosítások indokolták, a mérlegfőösszeg a módosítás után 4 milliárd 899 millió 335 ezer forintra emelkedett. Egyhangúlag fogadták el a képviselők a város cégeinek a 2022-es év elején aktuális átmeneti gazdálkodásához szükséges támogatási előleg igényét is, az írásbeli előterjesztésekben szereplő összegek a cégek zökkenőmentes működését biztosítják a jövő évi költségvetés elfogadását megelőző időszakban. Egy nemrégiben megszavazott,  a helyi adók minimális emelését célzó rendelet “hatályba nem lépéséről” is döntöttek a képviselők, így jövőre biztosan marad a közel másfél évtizede érintetlen kommunális, gépjármű és idegenforgalmi adók mértéke Tapolcán. A néhány hete megszületett  rendelet visszavonását egyébként egy időközben a parlament által elfogadott kormányhatározat indokolta.

 

 

Jövőre emelkedik viszont a város által a helyi közétkeztetés finanszírozására fordított összeg, amelyet a minimálbér, továbbá  az energia- és alapanyag árak növekedésével indokolt az előterjesztő. A bölcsődei étkeztetés a szülőknek továbbra is 433 forintba kerül naponta, ám Tapolca város a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. költségeinek ellensúlyozására 415 forintról, 517 forintra emeli az önkormányzati hozzájárulás mértékét- szavazták meg a képviselők.  A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet is elfogadta a testület. Az előterjesztésben a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a törvényi kötelezettségnek eleget téve vizsgálta felül és módosította hivatal. Sok egyéb új elem mellett  változnak a díj számlázására vonatkozó rendelkezések, de  a 60 vagy 80 liter mennyiségű települési hulladék után fizetendő közszolgáltatási díj ” jogos igénybevételére vonatkozó szabályok” is. Például a mentesség igénylésére vonatkozó szabályok is megváltoznak az ingatlan használaton kívülisége és a felfüggesztése miatt. Egyhangúlag támogatták a  képviselők  a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. Az előterjesztésben többek között az szerepel, hogy  a közterülethez közvetlenül csatlakozó  vendéglátóipari üzletek közterület-használati díj mentességben részesülnek 2022. szeptember 30-ig.  A buszpályaudvar környékén lezajlott  közlekedésfejlesztési projekt kapcsán megszűnt parkolóhelyek pótlásáról is rendelkezett a testület az erről szóló napirendi pont elfogadásával.  Az előterjesztésben megállapították, hogy az összességében az 5 darab megszűnt piros, és az 1 darab zöld díjas parkoló helyett, 7 darab zöld (2-es) díjzónába tartozó új parkoló, továbbá a  Hősök tere – jelenleg a Rendelet hatálya alá nem tartozó – területén további 12 darab térítésmentes parkoló létesült. Egyhangúlag elfogadta a testület a településkép védelméről szóló, továbbá a temetőkről, illetve a temetkezésről szóló rendeletek felülvizsgálatát. Teljes támogatást kapott az-az  előterjesztés is, miszerint a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft.  15 millió 190 ezer forint értékben végezze el 40 darab napelemes lámpa telepítését  több tapolcai utcában. A város által finanszírozott közvilágítás-fejlesztés érinti a Barackvirág utcát, a Sütő András utcát, a Szabó Magda utcát, a  Benedek Elek utcát és a  Márai Sándor utcát. 960 ezer forintnyi forrást biztosítottak az önkormányzati képviselők a várhatóan tavasszal elinduló aszfaltozási munkálatok közbeszerzési eljárásához-döntött egyetértésben a testület. Biztosan mem változnak a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati bérlemények bérleti díjai, legalábbis a 2022 január elsejétől,  június 30- ig tartó veszélyhelyzeti időszakban- szavazták meg a képviselők, akik egyhangúlag elfogadták a város belső ellenőrzési munkatervét, a közművelődési koncepciót, a város sportkoncepcióját, az önkormányzat stratégiai ellenőrzési munkatervét, az önkormányzati hivatal és szociális alapellátás beszámolóit, illetve a városi termálstrand és a Tourinform iroda működésével kapcsolatos tájékoztatókat is. Döntött a testület az óvodai beiratkozás időpontjáról, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről is. Az érintett intézményekkel egyetértésben a két időpont: 2022. 04. 27. 9.00-16.00 óra és  2022. 04. 28. 9.00-16.00 óra között teszi lehetővé a beiratkozást.  Az óvodák heti és éves nyitvatartási idejét az önkormányzat  2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan hétfőtől-péntekig 6.00 – 17.00 óra közötti időszakaszban határozta meg. Szintén óvodai témát taglalt a reptéri óvoda fenntartói jogait, tulajdoni átruházását érintő lehetséges változást tartalmazó előterjesztés, amely szerint a Főegyházmegye egyházi fenntartásba átvenné a tagintézményt.  A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy vizsgálja meg az érsekség igényét és folytassa le a kapcsolatos tárgyalásokat.  /Töreky László/

 

(szerk. megj. : A december 17-i nyilvános képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek teljes anyaga a tapolca.hu honlapon hozzáférhető, az ülés eseményei felvételről is megtekinthetők a tapolcaimedia facebook oldalán)

 

Beszámolók, tájékoztatók, költségvetést érintő változások…

| hírek, önkormányzat |