Öt napirendi pontot tárgyaltak és fogadtak el egyhangúlag a mai rendkívüli nyilvános ülésen az önkormányzati bizottságok, majd hasonlóan döntött az előterjesztésekről a város képviselő-testülete is.

 

A polgármesteri hivatal udvari tanácstermében megtartott ülés első napirendi pontja a  Fő tér 7-9 épület mögötti terület átminősítése volt. Az átminősítés  gyakorlatilag egy 182 négyzetméternyi önkormányzati tulajdonban lévő “kivett közterületet” érint, amely a képviselők egyhangú döntése értelmében “kivett, beépítetlen közterület” művelési ágra változott, tehát forgalomképtelenből forgalomképes vagyonná módosult.

 

Dobó Zoltán: “Lehetőséget látunk benne, csatlakozunk és támogatjuk a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programjainak megvalósítását”

 

A második napirendi pont megtárgyalása után, a testület az EFOP1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén című projektben tervezett felújítási munkák megvalósítására, valamint a műszaki ellenőr tevékenység ellátására a pályázati költségvetésen felüli többletforrás biztosítására is kötelezettséget vállalt.( A város kisebb-nagyobb rendezvényeinek teret adó, központi helyen fekvő rendezvényhelyszín elemeinek felújításához a Malom-tó és az Alsó-tó környékén, többek között: Négy évszak udvar térburkolat cseréje, az udvart határoló falak felújítása; a Malom-tó és az Alsó-tavat határoló falak felújítása, karbantartása; Szent-kút, Bodon-kút felújítása; Alsó-tó melletti „medence” felújítása; Hotel Gabriella körüli lépcsők felújítása);a pályázati költségvetésen felüli forrás biztosítása volt szükséges. A beérkezett kivitelezői árajánlatok alapján a tervezett felújítás összköltsége bruttó 62.999.178.- Ft. A pályázati költségvetésben a felújításra rendelkezésre álló összeg bruttó 24.892.000.- Ft, így a hiányzó bruttó 38.107.178.- Ft összeget saját forrásból szükséges biztosítani- áll az előterjesztésben.)

 

Egyetértésben a testület…

 

Döntés született a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz történő csatlakozásról, illetve annak támogatásáról is. 2018 decemberében Veszprém város a régióval közösen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa  címet, amely alapján,  2023-ban Veszprém-Balaton 2023 címmel kulturális programsorozatot valósít meg regionális partnereivel közösen. Tapolca a 2021-23-as költségvetési években, évente  11.100.000 forintot különít el a célra. A Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület (TIAC) részére egy műfüves futballpálya megvalósításához is segítséget nyújt az önkormányzat, összességében 5.200.000 forint értékben- szavazták meg az önkormányzati képviselők. A rendkívüli ülés utolsó előterjesztése a Cselle-Ház Kft. eszközbeszerzését segítette. A képviselők támogatták az igényt, “a városüzemeltetési cég  tevékenységének zökkenőmentesebb, hatékonyabb és magas szintű ellátása” érdekében, egy rézsűkasza beszerzéséhez nyújtottak 10.576.300 forintos támogatást. /Töreky László/

 

Eszközbeszerzésre, kultúrára és sportfejlesztésre is jut majd pénz

| hírek, önkormányzat |