A Tapolcai Római Katiolikus Plébánia, a Tapolcai Média és a Tamási Áron Művelődési Központ közös szervezésében első ízben “költözött az internetre”  advent első vasárnapjának köszöntése, ünnepi műsora. A város karácsonyi fényeinek bekapcsolása után, online formában láthatták és hallhatták a tapolcaimedia facebook oldal követői Csonka Nándor atya adventi prédikációját, Fekete Gábor kántor énekét, Németh Szabolcs tanuló tolmácsolásban pedig Pál apostol intelmeit.

 

Fekete Gábor kántor

 

Az angyali misének is nevezett Harmatozzatok magasságos egek előadásával kezdődött az ünnepi összeállítás Fekete Gábor kántor gyönyörű interpretációjában.

 

Németh Szabolcs 

 

Később Németh Szabolcs  Szent Pál apostol filippiekhez írt leveléből  olvasott fel. Pál szavai többek között arra figyelmeztetnek, hogy ne a magunk javát hajszoljuk : “…semmit ne tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból, inkább alázatosan mindenki a másikat tartsa magánál kiválóbbnak! Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt…” – szólt az intelem, majd  Csonka Nándor prédikációja következett.

 

Csonka Nándor atya

 

A tapolcai plébános rámutatott, hogy az idei advent más, mint amit a korábbi években megszokhattunk. – Mire is várunk? Várjuk, hogy újra visszarendeződjön az életünk, hogy legyen vége ennek a járványhelyzetnek. Várjuk, hogy betegeink meggyógyuljanak, hazatérhessenek. Várunk és várakozunk a közelgő ünnepre, de hogyan?  Tudunk-e majd együtt lenni családunkkal? … Talán sokunkban megfogalmazódott a kérdés, hogy ilyenkor hol van az Isten, hogyan engedheti meg mindezt a sok szörnyűséget, tragédiát? Vitatkoztak ezen már nagy prófétáink is, szinte perlekedtek az Istennel. Mi most mégis, ebben az adventben szeretnénk mindinkább és még inkább elcsendesedni, csak a lélekre figyelni. A lélek, amely finom hárfák hangtalan húrjain át súg: Ne kételkedj Istenben, mert Ő velünk van… Pál apostol levele, a Krisztus himnusz rámutat, hogy az apostol bilincsben, korlátaiban, szenvedésben is képes a lélek szabadságára és szárnyalására…Mi most arra a megváltóra várakozunk, aki egyedül képes arra, hogy a szemedről letöröljön minden könnyet…, aki szívedbe helyezi önmaga isteni szeretetét…Kedves adventi idő, “Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt  – zárta Babits Mihály gondolatával ünnepi elmélkedését Csonka Nándor atya, majd Fekete Gábor az Ó jöjj, ó jöjj  üdvözítőnk szép karácsonyi dallal zárta az interneten közvetített adventi összeállítást. /tl/

 

Kapcsolódó videó:

Közzétette: Tapolca Város hivatalos oldala – 2020. november 29., vasárnap

 

“Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt”

| hírek, hitélet, kultúra |