A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének pénzügyi támogatásával és egy helyi építőipari vállalkozó  munkájának eredményeként, mintegy 2 millió 400 ezer forintos költséggel elkészült a zsidó temető ravatalozójának részleges felújítása.

 

 

 

 

 

Az izraelita temető rendbetételének ügyét felkaroló Varga Károlynétól, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nőklubjának vezetőjétől megtudtuk, a ravatalozó és a zsidó temető a MAZSIHISZ tulajdonában van, de  azt a rendszerváltás időszakáig  a város tartotta rendbe. Később gazdátlanná vált az épület és a temetkezési hely is, az előbbi tetőzete, födémszerkezete beszakadt, életveszélyessé vált, a temető egy jelentős részét pedig ellepte a vadnövényzet, a sírok megsüllyedtek, eldőltek.

 

 

A korábbi években már lecserélték a tetőszerkezetet és a tetőhéjalást.  A még menthető, nem szétmállott 142 darab sír felállítása a Nemzeti Pantheon Alapítvány, Tapolca Város Önkormányzata és a Mazsihisz összességében 1.070.000 Ft anyagi támogatásával, szponzorok segítségével és jelentős társadalmi, baráti összefogással készült el a az idei nyáron.

 

 

 

A most szeptember elején megkezdődött munkálatokkal, amint azt Giczi Béla vállalkozótól megtudtuk, belül új vas födémtartó szerkezetet, gipszkarton födémburkolást, a robosztus vasajtók, az ablakok, falburkolatok felújítását, a falak és több régi ravatalozói bútordarab kijavítását és a teljes belső festési munkálatokat elvégezték az épületen. /tl/  ( A tapolcai zsidó temető rekonstrukciója remélhetőleg a jövőben is folytatódik, hiszen nemrégiben a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület a kőkerítés és a vízelvezetés problémáinak megoldása érdekében nyújtott be pályázatot a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványhoz.) /tl/

 

Megújult a tapolcai izraelita temető ravatalozója

| hírek, hitélet, közélet, önkormányzat |