Hétfői rendkívüli nyilvános ülésén Tapolca képviselő-testülete egyhangúlag, viták nélkül fogadta el a város visszatérési szándékát az önkormányzati társuláshoz. A képviselők kivétel nélkül támogatták  a 3-számú, gazdátlanná vált  fogorvosi  körzethez tartozók ellátásának átszervezését, a Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény óvodai csoportjai számának csökkentését, illetve, többek között a nyári óvodai működés új rendjét is elfogadták.

 

 

Ez óvodai csoportszám csökkentését a 2020. szeptember 1-től várható óvodai  beiratkozók korábbinál alacsony száma, így az állami finanszírozás csökkenése indokolja-tudtuk meg. Dobó Zoltán polgármester hangsúlyozta, nem megszüntetnek egy működő óvodai csoportot, hanem a korábbi hat helyett, öt csoportot indítanak a Barackvirág óvodában. Elhangzott, az  állami finanszírozást nem csoportonként, hanem a gyermeklétszám alapján kapja az intézmény, ezért is fontos a takarékosságot célzó intézkedés.  Óvodapedagógust nem küldenek el az intézményből, de így is javul az óvoda kihasználtsága,ezáltal  finanszírozhatósága.

 

 

Megszavazták a képviselők a  Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári nyitvatartásának rendjét, időpontjait. 2020. július 20 – ától július 31-éig a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye (Tapolca, Kazinczy tér 2.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye (Tapolca, Alkotmány u. 9.), 2 2020. augusztus 03 –ától augusztus 14-éig a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Darányi I. u. 4.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye (Tapolca, Dobó tér 5.) fogadja a gyermekeket. A megjelölt időpontok kivételével az óvoda a nevelési év során kialakított rend szerint működik.

Dr. Dézsenyi Éva doktornő távozása miatt, a 3-számú fogorvosi körzethez tartozó utcákban élők ellátását ideiglenesen felosztják az 1-es és 2-es körzethez tartozó praxisok között -szavazták meg a képviselők. Tapolca még 2011-ben kötött megállapodást Dr. Dézsenyi Éva fogszakorvossal a 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására. A szerződést hat hónapos felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja, a doktornő élve jogával, 2020. január 1. napjával ezt megtette. A  praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő hat hónap áll rendelkezésre. Amennyiben a praxisjog értékesítése nem jár sikerrel, a praxis tulajdonjoga 2021. január 1. napjával száll vissza az önkormányzatra. Tekintettel arra, hogy az adott körzethez tartozó betegek ellátás nélkül nem maradhatnak, így a feladat-ellátás megszervezéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében a város felvette a  kapcsolatot az 1. és 2. számú körzet feladatait ellátó szakorvosokkal, akik plusz támogatás fejében – ezen átmeneti időszakra-  vállalták a feladat ellátását- derül ki a most elfogadott  előterjesztésből.

Döntés született arról is, hogy a város hét év után visszatér a Tapolca Környéki Önkormányzati Társuláshoz. “Tapolcának – földrajzi, gazdasági helyzeténél fogva is – nagyobb szerepet kell vállalnia a járás önkormányzataival való együttműködésben. Mindezen feladatokat tagönkormányzatként hatékonyabban tudná képviselni.”- áll az előterjesztésben. Tapolca önkormányzatának erről a szándékáról legalább hat hónappal a csatlakozás tervezett időpontja  előtt, minősített többséggel kellett dönteni. A Társulásnak ezek után módosítania kell a Társulási megállapodását, amit a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek el kell fogadni, a csatlakozás időpontja 2021. január 1-e lehet. /Töreky László/

 

Óvodai és fogorvosi ellátást érintő döntések is születtek

| hírek, önkormányzat |