A Magyar Hősök Emléknapja minden év májusának utolsó vasárnapján Tapolcán is alkalmat ad arra, hogy a háborúkban elhunyt hőseink emlékművei előtt, méltón leróhassa tiszteletét az utókor.

 

Buzás Gyula, Takács Gábor  önkormányzati képviselők és Puskás Ákos alpolgármester helyezik el koszorúikat a bazalt emlékoszlopoknál. Az alsó képen Dr. Iker Viktória jegyző és Dobó Zoltán polgármester a város nevében koszorúz. /Fotók:tl/

 

 

 

A város önkormányzatának képviselői, az Egységben Tapolczáért Egyesület és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület tagjai,  ismert helyi katonai hagyományőrzők tiszteletadása mellett emlékeztek a régi köztemető melletti Hősök kertjében, később az I. Világháború áldozatainak parcellájánál.

 

Pék László hagyományőrző a Radetzky huszárok koszorúját helyezi el az Aradi vértanúk emlékművénél

 

Dr. Décsey Sándor és Tóth Bálint képviselők tiszteletadása a temetőben. A 144 első világháborús hős neveit őrző emlékkő mindegyikére hagyományosan egy-egy szalmakoszorút  akasztottak a jelenlévők

 

 

A kegyelet virágait, az emlékezés és tisztelet koszorúit a világháborúkban és forradalmakban életüket vesztett magyar katonák emlékműveinél helyezték el a jelenlévők, felvont nemzeti lobogó mellett, katonai szertartás szerint.

 

Balról, Horváth Gábor,  a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke és Földi István esperes, plébános, megbízott tábori lelkész

 

A hősök lelki üdvéért Földi István esperes, tábori lelkész mondott imát. “Add meg kegyes Istenünk, hogy elhunyt hőseink is hallják szent fiad szavát, áldott és irgalmas szózatát, ott,  az örök béke országában!” – szólt az egyház embernek könyörgése az elhunyt katonákért. /tl/

 

Hőseinkért, elhunyt katonákért szólt az ima

| hírek, közélet, kultúra, önkormányzat |