15 | 10 | 19.
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SZEMLÉLETFORMÁLÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS VALÓSULT MEG A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2012-ben a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Tapolcai Általános Iskola pályázatot nyújtott be az “Innovatív Iskolák fejlesztése” című pályázati felhívásra, melyet az intézményfenntartó változása miatt a megvalósítás kezdő évében, 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vett át. Az Új Széchenyi Terv keretében 2013.03.25. és 2015.10.31. között megvalósult “Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása ” című, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 kódszámú projektet az Európai Unió 207,17 millió Ft összeggel, 100%-ban támogatta.

Az időközben átszervezés miatt új néven működő Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola projektjének célja volt a diákok egészséges életmódra nevelése, a környezettudatos szemlélet kialakítása, az intézmény pedagógiai-módszertani megújulása valamint a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése.

Ezen célok elérése érdekében az iskola három tagintézményében számos szabadidős tevékenység valósult meg a projekt ideje alatt. Erdei iskolában 725, ökotáborban 230, kerékpáros táborban 192, lovas táborban 180, vitorlás táborban 126, sítáborban 45 tanuló vett részt. Nagy sikere volt a nyelvi tábornak, nyelvi témahétnek és a megrendezésre került nyelvi vetélkedőknek is. Ezeken túl számos egyéb program is megvalósult, pl. néptánc foglalkozások, sportkirándulások, egészségnapok, elsősegélynyújtó-egészségügyi tanfolyam és vizsga, közlekedési, helytörténeti ismeretek, informatika szakkör. Külső szakértők bevonásával különböző témákból előadásokat hallgathattak a tanulók, mint pl. családi életre nevelés, dohányzás megelőzés, szerfogyasztás megelőzése, média tudatos használata valamint konfliktus-és agressziókezelés témakörökben. A mindennapos testneveléshez kapcsolódóan úszásoktatásra került sor összesen 52 alkalommal. Új tanulási formák keretében kihelyezett természetismeret órák kerültek megtartására a Veszprémi Állatkertben 21 csoport számára, ezen kívül Amerikai kuckó program valósult meg a két tanítási nyelvű osztályok részére.

A pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése érdekében 25 féle továbbképzésen összesen 123 pedagógus vett részt.

A tartalmi fejlesztéseken túl a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igen jelentős, az új elemekkel bővülő oktatási- nevelési munka megvalósítását szolgáló eszköztámogatásban is részesült. Interaktív tananyagok, interaktív táblák, projektorok, laptopok, nyomtatók, multifunkciós eszközök kerültek beszerzésre. A mindennapos testnevelés bevezetéséhez szükséges felszerelések biztosítása is a pályázati forrásból valósult meg.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában 31 hónapon át megvalósított projekt elősegítette a tagintézményekben zajló magas szintű oktató- nevelő munka színvonalának további emelését.

Szemléletformáló innovatív fejlesztés valósult meg a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában

| Sajtóközlemény |