15 | 11 | 11.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A TAPOLCAI TÉRSÉGBEN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉS FOGLALKOZTATÁS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0083

Az Államreform Operatív Program keretében, a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” (ÁROP 1-A-3-2014) című pályázati kiírás keretében Tapolca Város Önkormányzata, mint a járásszékhely önkormányzata pályázati támogatást nyert a járáson belüli együttműködés fejlesztése céljából.
A projekt 2015. április 1. és 2015. november 15. között valósult meg az Új Széchenyi Terv keretében 33,49 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
A pályázat keretében megvalósult projekt eredményeként erősödött a térségi együttműködés a Tapolcai járásban a települési önkormányzatok és intézményeik, a nemzetiségi önkormányzatok, állami szervek, a járásban működő civil, társadalmi, egyházi és gazdasági szervezetek között, melyben kiemelt szerepet kapott a járásszékhely önkormányzat koordinációja is.

A projekt fejlesztési eredményeként 4 darab többoldalú együttműködési megállapodás került aláírásra, valamint elkészült a Járási Szintű Esélyteremtő programterv is. A projektben 7 alkalommal került megszervezésre a járási szintű felzárkózási kerekasztal ülése, melyen a szakemberek az esélyegyenlőség előmozdításának lehetőségeit vitatták meg, valamint 6 közösségi rendezvény szolgált a projekt tárgyát képező szakterületek fejlesztési lehetőségeinek bemutatására, és az Esélyteremtő-programterv ismertetésére is. 14 fő szakember képzése is megvalósult a fejlesztés eredményeként. A pályaorientációs szakmai nap és a nők munkavállalási esélyeit szolgáló tájékoztató program szolgálta a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaiban megfogalmazott intézkedési tervek megvalósítását.
A projekt Tapolca városában valósult meg, 28 települési önkormányzat, a Tapolcai Német Nemzetiségi Önkormányzat, a járás köznevelési, egészségügyi és szociális intézményei, valamint állami szervek és számos civil, egyházi és gazdasági szervezet részvételével.
A projekt eredményei hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljon a Tapolcai járásban élő esélyegyenlőségi célcsoportok – mélyszegénységben élő és/vagy roma személyek; gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – társadalmi felzárkózása, csökkenjen az előítéletesség, és fejlődjenek azok az együttműködési formák, melyek elősegítik a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
A projekt eredményeiről bővebben Tapolca Város Önkormányzatának hivatalos honlapján a www.tapolca.hu weboldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Parapatics Tamás, Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Elérhetősége: tel: 06-87-511-150; e-mail:parapatics.tamas@tapolca.hu

Dobó Zoltán
Tapolca Város polgármestere

Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben az esélyegyenlőség érvényesítése és foglalkoztatás javítása érdekében

| Sajtóközlemény |