Június 28-án tartotta meg a választások utáni első nyílvános ülését Tapolca város önkormányzata a Tamási Áron Művelődési Központ második emeleti tanácstermében. Összesen tíz napirendben döntött a még a régi felállásban működő testület.

 

 

Elfogadták a város önkormányzati tűzoltósága 2023-as szakmai beszámolóját és a 2024-es évre vonatkozó terveit. Az előterjesztésben többek között az is szerepelt, hogy a Tapolcán és a környék 10 településén összesen 198 esetben kellett kivonulniuk a helyi tűzoltóknak a tavalyi évben, 114 volt a műszaki mentések száma, illetve 42 tűzoltás és ugyanannyi téves riasztás történt. A műszaki mentések túlnyomó többsége a szélsőséges időjárási viszonyokból adódó kárfelszámolási és kárenyhítési munkálatok voltak. 2024-ben a napi feladatok mellett, nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a laktanya belső részeinek felújítására, elavult bútorzatának cseréjére, de a főállású állomány növelését is tervezik, csoportonként négy főre bővítve azt – derült ki egyebek mellett a dokumentumból.

A polgármester és alpolgármesterek fontosabb tárgyalásai napirendi pont alatt érdeklődött dr. Décsey Sándor képviselő a 77-es út és a déli laktanya találkozásánál tervezett karos sorompó ügyében folytatott polgármesteri tárgyalásokról. Dobó Zoltán válaszában elmondta, a sorompó létesítésének legfőbb akadálya a fénysorompó és a műút közötti, a közlekedési hatóság előírásainak nem megfelelő távolság. Emiatt a jövőben csak 12 méternél rövidebb járművek mehetnek át a síneken, erről kellett informálni a laktanyában ingatlannal rendelkezőket. Elhangzott, a város keresi a megoldást arra, hogy egy másik bejárat létesítésével megoldást találjon a váratlanul felmerült problémára.

A testület egyhangúlag, igennel támogatta, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbiztonsági Alap terhére beszerezzen egy testkamera szettet, továbbá 4 darab traffiboxban elhelyezhető sebességmérő replikát. Az említett eszközöket a beszerzést követően a tapolcai rendőrkapitányság térítésmentesen megkapja – derült ki az előterjesztésből. Tölgyes Zsolt képviselő, közbiztonsági tanácsnok a napirendi ponthoz szólva elmondta, hogy a telepített traffiboxok egyre nagyobb száma indokolja az igazitól látványra nehezen megkülönböztethető ál sebességmérők alkalmazását. A kép és hangfelvételt is készítő, vízálló, ütésálló és azonnali jeltovábbításra is képes testkamera a bizonyítási eljárások során segítheti a jövőben a helyi rendőrség munkáját.

Korábban a bizottságok már megvizsgálták és elfogadásra javasolták, a képviselő-testület pedig nyolc határozati javaslat formájában egyhangúlag elfogadta a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Biofuna Kft., Tapolca Kft., Tapolcai Városgazdálkodási Kft., Tapolcai Városfejlesztési Kft., a Cselle-Ház Kft., a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft., és a Tapolcai Média Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló beszámolókat.

Tapolca város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása- című napirendi pontot is támogatták a képviselők. Az említett burkolaterősítés, kerékpárút fejlesztés és hibajavítás egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, ezért a településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárás keretében folyt az elmúlt időszakban. A véleményezési, illetve partner egyeztetési szakasz nemrégen lezárult, ezért a testület felkérte a polgármestert a záró szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására azzal, hogy az egyeztetési tervdokumentációt, kiegészítve az elfogadásra javasolt partner észrevétellel együtt, záró szakmai véleményezésre az Állami Főépítésznek küldje meg.

Teljes egyetértésben jóváhagyta a testület a Wass Albert Könyvtár és Múzeum keretei között működő Tapolcai Városi Múzeum Küldetésnyilatkozatát és Stratégiai tervét a 2024-2029-es időszakra, illetve az intézmény működési engedélyének módosítását is. Az utóbbihoz dr. Décsey Sándor, mint az intézmény igazgatója fűzött magyarázatot. Elmondta, a működési engedély változtatására azért van szükség, mert a múzeum szeretné, ha a régészet egy újra működő szakág lenne a jövőben az intézményen belül. A cél érdekében ezért a pécsi Jannus Pannonius Múzeummal közösen, együttműködési megállapodás alapján egy régész munkatársat foglakoztatnának. Az igazgató hozzátette, a régész fizetése ugyan kiadást jelent majd, de a különböző építési munkálatok, illetve földmunkák során előírt régészeti szakvéleményezésekből befolyó összegek ellensúlyoznák a régész alkalmazásával járó kiadásokat. Így az minimum nullszaldós lenne, de akár plusz bevételt is jelenthet az intézménynek – hangzott el.

A közelmúltban kérelem érkezett egy helyi vállalkozótól, aki a Tapolca helységnevet hűtő mágneseken és egyéb ajándéktárgyakon szerepeltetné. A testület ezt egyhangúlag engedélyezte számára. Dr. Iker Viktória jegyző elmondta, Tapolca város nevét, névhasználatát jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vállalkozó, bármely szervezet elnevezésében, szolgáltatásának, termékének megjelölésében, továbbá időszaki lap elnevezésében kizárólag a Képviselő-testület engedélye alapján veheti fel vagy használhatja. A közösségi együttélés szabályainak megsértése, ha a szükséges engedéllyel nem rendelkezik a Tapolca nevet felhasználó illető, ezért szankcióval is sújtható – mondta el képviselői kérdésre válaszolva.

A vegyes ügyek keretében Dobó Zoltán polgármester egy városi tulajdonú bérlakás kiadásának okairól is szót ejtett. A polgármester élesen bírálta Horváth Gábor képviselőt, aki “feljelentést” tett a tárgyban írt, Veszprém megye főispánjának címzett levelében. Az előzmény, hogy önkormányzati bérlakásba költözhetett egy kétségbeesett tapolcai anya, akit a saját lánya rendszeresen bántalmazott. Horváth Gábor azért emelt szót a felettes szerveknél, mert szerinte törvényesen nem kaphatott volna bérlakást az illető hölgy az önkormányzattól, hiszen lakástulajdonnal rendelkezik.

Szóba került a vegyes ügyek keretében a Dobó lakótelepi OTP pénzautomata leszerelése is. Dobó Zoltán ebben a témában is Horváth Gábort bírálta, aki a hivatalos csatornák helyett, azokat megkerülve Csányi Sándor OTP vezérigazgatót, a honvédelmi minisztert és dr. Navracsics Tibor minisztert, országgyűlési képviselőt is megkereste, hogy állítsák vissza az automatát. A polgármester szerint elég lett volna megkérdezni az ügyben az OTP helyi illetékesét, ahogy ezt ő is tette. – A készpénzforgalom csökkenése, a bankkártyával történő fizetések elterjedése miatt a tranzakciós számok az elmúlt másfél évben a minimum elvárást sem hozták a lakótelepi automatánál, annak fenntartása veszteséges volt az OTP számára – adott magyarázatott a megszűnés okaira Dobó Zoltán… A testületi ülés felvétele a Tapolcai Média facebook oldalon teljes terjedelmében megtekinthető. /Töreky L./

 

Elfogadták a városi cégek beszámolóit, eszközök beszerzésével támogatják a rendőrséget…

| hírek, közélet, önkormányzat |