A 13 előterjesztés minden határozati javaslatát egybehangzó igennel fogadta el a képviselő-testület a pénteki (2024. 04. 26-i) nyilvános ülésén. Szó volt többek között különböző alapítványok támogatásáról, településrendezési eszközök módosításáról, sporttámogatásról, a Tapolca – Sümeg közötti kerékpárút tervének előkészítéséről, de beszámolókat is meghallgattak a város tanácsnokaitól és a TIAC VSE elnökétől is. Elhangzott, a már régebben elindult büntetőjogi keresetek után, a TIAC VSE elnöksége polgári keresetet nyújtott be a korábbi elnök ellen.

 

 

Az ülés településrendezési eszközök módosításával, illetve a Tapolca és Sümeg testvérvárosok közé, az összekötő úttal párhuzamosan tervezett kerékpárút előkészítő munkálatait tárgyaló 2 napirendi ponttal kezdődött. A kérdéses út, a 81-es számú Balaton – Rába kerékpárútvonal új szakasza lesz, amely érinti Tapolca közigazgatási területét. A településrendezési eszközök módosítására azért van szükség, hogy a kerékpárút fejlesztéssel érintett részeket, közlekedési területbe lehessen átsorolni. Az önkormányzat már korábban megkereste azokat a hatóságokat, amelyek érintettek voltak az átsorolást illetően. Mind a 12 államigazgatási szerv, szakhatóság úgy nyilatkozott, hogy a hatáskörükbe tartozó környezeti- és természetvédelmi szakterületet illetően nem várható jelentős környezeti hatás az érintett tervezési munka vonatkozásában, az előírt környezeti értékelés elkészítését nem tartják szükségesnek. Pozitív döntés született a Tapolca – Sümeg közötti kerékpárút létesítésének érdekében indított településrendezési eszközök módosítása eljárásban, a partnerségi egyeztetést lezárását illetően is. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a további eljárási szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására. Tehát a tervezés elkezdődött, de – ahogy az ülésen elhangzott – nem tudni mikor lesz a tervekből valóság.

A beszámolónál, amely a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szólt, több találkozót is részletesen megemlített Dobó Zoltán polgármester. Ilyen volt a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház főigazgatójával, dr. Lang Zsuzsannával létrejött személyes beszélgetés, az egynapos sebészeti ellátás újraindítása témájában A polgármester azt a tájékoztatást kapta, hogy a tapolcai Deák Jenő Kórházban minden rendelkezésre áll az egynapos sebészet újraindításához, egyetlen gyenge pont van, ez pedig a humánerőforrás. Sem orvosok, sem szakszemélyzet nincsen, aki a jól felszerelt kórházi osztályon dolgozzon. Sajnálatos mindez azért is – mondta a polgármester – mert a tapolcai járásból igen nagy betegforgalom zúdul emiatt a veszprémi, ajkai és keszthelyi kórházakra. A másik találkozó amit kiemelt, az Országos Mentőszolgálat regionális- és megyei igazgatójával, valamint a háziorvosokkal történt a “hosszú ügyelet” visszaállítása érdekében. Az orvosi ügyeletért felelős OMSZ hívta meg a tapolcai és sümegi járás háziorvosait. 25-ből 3 tapolcai, 2 Tapolca járási és egy Sümeg járási háziorvos jelent meg. Hiába a tapolcai háziorvosok elkötelezettsége, kellenének a járások doktorai is, hogy az ügyelet a régi rendszer szerint működhessen – hangzott el az ülésen.

Ismét a testület elé került a TIAC ügye. A polgármester beszámolót kért a sportegyesület vezetőjétől, hogy a TIAC mit tett meg annak érdekében, hogy a feltárt hiányok okán átadott költségvetési pénzt visszaszerezze. A képviselő-testület bruttó 25.078.199 Ft-ot biztosított eddig azzal a feltétellel a TIAC VSE részére, hogy annak megtérülése után, a pénzt visszafizeti Tapolca Város Önkormányzata számára. Rédli Károly elmondta, hogy mindent megtettek, amit eddig módjukban állt. A TIAC képviseletében a korábbi elnök, Takács Gábor egyszemélyben járt el, valamennyi kötelezettségvállalást önállóan tett meg, a TIAC bankszámlája felett egyedüliként ő rendelkezett, a TIAC gazdálkodásával összefüggő valamennyi szerződést egyszemélyben maga kötötte meg, azok teljesítését saját maga igazolta, az ellenértékeket maga utalványozta. “Az Egyesületet vagyoni hátrány érte, melynek megtérítése körében felmerült a kérdés a vezető tisztségviselő (elnök) felelőssége tekintetében. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek sérelme megállapítható, a vezető tisztségviselő nem a jogi személy érdekeinek megfelelően járt el – az okozott kár az egyesület elmaradt vagyoni előnye (támogatás) összegével azonos, a kár megtérítése iránti igény polgári peres eljárásban érvényesíthető. A polgári peres eljárás megindításáról az egyesület Elnöksége az 1/2024. (04.16.) elnökségi határozatával döntött.” – áll az előterjesztésben. A korábbi, büntetőjogi keresetek után a TIAC VSE elnöksége tehát polgári keresetet is benyújtott Takács Gábor, abban az időben regnáló elnök ellen. Várják az ezekkel kapcsolatos állásfoglalásokat. Eközben saját költségvetésükből is sikerült kigazdálkodni 2.714.066 Ft-ot, amit az MLSZ felé vissza tudtak utalni, így a teljes hiány megközelíti a bruttó 28 millió forint összeget. Ez azonban még nem a vége, hiszen a beruházásokhoz kapcsolódóan is tártak fel anomáliákat a megbízott pénzügyi-, jogi-, és TAO szakértők. Az előterjesztés részletesen ismerteti kronológiai sorrendben a TIAC-cal kapcsolatos valamennyi lépést, mind a jogi, mind a pénzügyi hiányosságok feltárását illetően, ugyanakkor tartalmazza összegszerűen a jogatlannak vélt költéseket, elszámolási anomáliákat, valamint az önkormányzat és a sportegyesület törekvéseit a helyzet rendezésére. Vita a napirenddel kapcsolatosan nem alakult ki a képviselők között. Tölgyes Zsolt kijelentése szerint ez Tapolca város történetének eddigi legsötétebb ügye, ezért kérte képviselőtársai véleményét is a témában. Tóth Bálint elmondta, hogy ez túlmutat az ő hatáskörükön, így ő a bírói döntést várja. A legfontosabb, a TIAC VSE megmentése volt, ehhez támogató szavazataival tudott hozzájárulni. Horváth Gábor hozzátette, hogy az erkölcsi konzekvenciát Takács Gábor képviselőnek, korábbi TIAC elnöknek kell levonnia, nem pedig a testületnek. A szavazás végül egybehangzó igennel zárult az előterjesztést illetően csakúgy, mint valamennyi napirendi pontnál. A testületi ülést a Tapolcai Média Facebook oldalon élőben is lehetett követni, a felvétel továbbra is ott megtekinthető. Az előterjesztések elolvashatók a www.tapolca.hu oldalon a döntéshozatal, ülések/képviselő-testületi ülések menüpont alatt. /km/

 

Szakdolgozók hiányában nincs eredmény kórházügyben – A TIAC beperelte korábbi elnökét

| egészségügy, gazdaság, hírek, közélet, önkormányzat |