Előzmény, hogy február 16-án, a képviselő-testületi ülésen, 7 képviselő a költségvetéshez kapcsolódóan módosító indítványt nyújtott be. 11 tervezett költségvetési tételt érintően tettek javaslatot a költségvetés egyes sorainak csökkentésére, illetve bizonyos esetekben teljes törlésére úgy indokolva, hogy a város tartalékaihoz nem szerencsés hozzányúlni, a takarékosságot kell szem előtt tartani. Akkor a polgármester levette a napirendet a tárgyalandók közül azzal, ( indulatos vitát az ülésen az váltott ki, hogy korábban történt öt megelőző egyeztető informális ülés és valamennyi bizottság megtárgyalta és el is fogadta a költségvetésről szóló előterjesztést és javaslat sem érkezett további módosításokra) hogy technikailag nem lehet ennyi változtatást hirtelen átvezetni a költségvetés táblázatain, sorain a testületi ülésen. Elhangzott, a legkisebb változás is befolyásolja a költségvetés egészét. A témában e hét kedden ültek össze a képviselők egy újabb megbeszélésre. Az indulatoktól sem mentes találkozón végül mindössze egyetlen pontban született kompromisszum.

 

 

A megbeszélés kezdetén Schönherrné Pokó Ildikó, a pénzügyi iroda vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a beadott módosító indítvány táblázatában számszaki tévedés van, azt javítani szükséges ahhoz, hogy tárgyalni tudjanak róla. Ugyanakkor elmondta, hogy a sajtóban elhangzottakkal ellentétben, a 2014. október 13-i polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyvben a város tartaléka nem 1 milliárd, hanem 607 millió 223 ezer 661 forint. Jelen pillanatban a város megtakarítása, vagyis a tartalék pénzeszköze 1.5 milliárd forint. A két tisztázott kérdés után a képviselők sorra vették a módosító indítvány mind a 11 pontját.

Az új közlekedési eszközök tervezése költségvetési sor, mint azt Bakos Gáborné, a városüzemeltetési iroda vezetője elmondta, a nem engedélyköteles járdafelújításokra, betonlapos gyalogutak készítésére, okoszebrákhoz való hozzájárulásra szolgál. A 10 millió forintra tervezett költség helyett, a többségben lévő ellenzéki képviselők szavazata alapján 5 millióra módosul a keret. Ugyanígy az ő szavazataikkal kerül ki a költségvetésből a Kossuth Lajos és Vörösmarty utcák kereszteződéséhez tervezett fejlesztés tervezési munkálata is 4 millió forint értékben. Szolgálati lakások kialakítására az eredeti elképzelések szerint 20 millió forintot költött volna a város, most ez is kikerül a tervek közül. A nőtlen szálló épületének megtervezéséhez (nincs még a város tulajdonában) 15 millió forintot rakott volna félre a város a költségvetésből, ezt az elképzelést sem tudták támogatni a módosítást benyújtók. A meglévő közlekedési létesítmények felújítására is eredetileg 15 millió forintot tervezett a költségvetés. Ebből javítják az utakat és járdákat – hangzott el. Végül a módosító indítványt fogadta el a többség, vagyis 10 millió forint használható erre a célra.

A legnagyobb vitát a Kazinczy tér 3-5 és 7-9 társasházak parkolóinak és szervizútjainak felújítása váltotta ki. Erre a tartalékokból 95 millió forintot különítenének el a költségvetés előterjesztői, viszont az ellenzéki képviselők erre nem költenének egy forintot sem a tartalékból. A polgármester azzal érvelt, hogy ez a beruházás 400 lakást érint, és 15%-al megemelkedne a parkolóhelyek száma is. Ez a legrégebbi Y épületekhez tartozó nagy parkoló és egyben a legrosszabb állapotú is. Elhangzott, hogy a tavalyi árakon egy négyzetméter parkoló kialakítása 25 ezer forint, ehhez jönnek még egyéb költségek is, mint például a műszaki ellenőr díja. Ha tovább halasztják a beruházást, még drágább lehet. Buzás Gyula képviselő elmondta, hogy a lakók jogos kérése ez, alaposan indokolt is, ami már nem tűr halasztást. Molnár Attila Ádám külső bizottsági tag kérdése ekkor arra irányult, hogy nem lehetne-e találni forrást más soron a költségvetésben, amiből ez finanszírozható lenne, mert bár valóban szükséges a parkoló felújítása, jó lenne, ha az nem a tartalék terhére történne. Máté Sándorné amellett érvelt, hogy a felújítást pályázatból valósítsák meg, akkor ha lesz ilyen lehetőség. Természetesen minden pályázati lehetőséget megragad a város – reagált Puskás Ákos alpolgármester, de hozzátette: minden pályázathoz jelentős önrészt kell még hozzátenni. Példaként említette a korábbi évek aszfaltozásait, ami pályázatból történt, de mégis 100 millió forinttal kellett kiegészítenie a városnak. 2024-ben egyébként ilyen lesz a pályázatból megújuló központi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat is – hangzott el. – Erre most van pénzünk, a problémát most kell megoldani – tette hozzá Dobó Zoltán. Hosszas vita után az ellenzéki többség ismét nemmel szavazott a parkoló beruházásra.

 

 

Komoly vita alakult ki a polgármesteri keretet illetően is. 6 millió 250 ezerről a felére csökkentenék a módosítás előterjesztői. Dr. Décsey Sándor azzal indokolta a javaslatát, hogy mivel a polgármesteri keret a civilek támogatására szolgált elsősorban, már nincs szükség ekkora összegre, hiszen a közművelődési- és sporttámogatások céljára szolgáló helyi pályázatok keretét megemelték. Az említett pályázatokról a Humán bizottság dönt, a polgármesteri keretről pedig a polgármester. Dobó Zoltán elmondta, a tavalyi évben 33 esetben támogatott civil szervezeteket a keretéből. A pénz tehát helyi egyesületekhez, alapítványokhoz került. Az utóbbiakról nem is egy személyben, hanem a testület jóváhagyásával döntött. Sok esetben olyan célokat valósítottak meg ezen összegekből, amelyekre a közművelődési pályázat nem ad lehetőséget. Úgy vélekedett, hogy “bűn a civilektől pénzt elvenni”. Válaszul dr. Décsey Sándor azt mondta, hogy “nem a civilektől, hanem a polgármestertől veszik el a pénzt”. Molnár Attila Ádám külső bizottsági tag javaslata ekkor az volt, hogy maradjon a keret, de minden tételről szavazzon a testület. Ezt a módosító indítványt a polgármester el tudta fogadni, de ezzel együtt sem támogatta a többség az eredeti 6 millió 250 ezer forintos polgármesteri keretet.

A zöldfelületek karbantartására az eredeti költségvetési tervezetben 109 millió 500 ezer forintot állított be a költségvetés. Bakos Gáborné városüzemeltetési irodavezető részletesen elmagyarázta, hogy mit tartalmaz szakmailag ez a sor, milyen konkrét munkákat valósítanának meg belőle. Mindezeket a tavalyi év elvégzett munkáinak költségeire alapozták – hangzott el. A módosító indítvány arról szólt, hogy mindezekből faragjanak le 30 millió forintot. Pass Sándor egy kompromisszumos 20 milliós csökkentést javasolt, de a tárgyalás végül nem vezetett eredményre, a többség akarata érvényesült. Ugyanez történt a képviselői keretre szánt költséggel is, amelyből kivették a polgármester keretét, ezzel 3 millióval csökkentve az előirányzatot.

Az utolsó módosítás a külföldi kapcsolatok költségeiről szólt. Ennek 8 millió 306 ezer forintos költségét 3 millióval kívánták csökkenteni a költségvetési módosító indítvány benyújtói. A pénzügyi iroda vezetője kérdésre elmondta, hogy ez az összeg a tavalyi tapasztalaton alapul, és a városba érkező külföldi delegációk szállás, étkezés, múzeumbelépő és buszköltségeiből állt össze, valamint a külföldre utazó diákok költségeihez való hozzájárulást jelenti. Átgondolva javaslatot, a többség ebben az esetben elfogadta az eredeti előterjesztés számait.

Dobó Zoltán polgármester a módosító javaslat legnagyobb tételét jelentő Kazinczy téri parkoló felújítása esetében visszatérően, több alkalommal is kérte a Kazinczy téri parkoló-beruházásra szánt keret eltörlésének átgondolását, ám a kérés nem vezetett eredményre.

Az informális tárgyaláson történt egyeztetés alapján, a pénzügyi iroda újra átdolgozza a költségvetést, az új költségvetési tervezet elfogadásáról várhatóan jövő héten szerdán a képviselő-testület dönthet majd. /km-tl/

 

Informális egyeztetés, viták a 2024-es városi költségvetés módosításáról   

| gazdaság, hírek, közélet, önkormányzat, politika, politika |