Az utóbbi időszak heves esőzései okozta károk felszámolására, a tapolcai, illetve tapolca-diszeli kisposták postapartneri támogatására és egy sok évvel ezelőtti orvosi műhibaper anyagi következményeire különítettek el költségvetési forrásokat a szeptember 6-i rendkívüli önkormányzati ülésen. A képviselők ezeken kívül egyhangúlag elfogadták a településrendezési eszközök módosítását a buszpályaudvar épületének jövőbeli bővítése érdekében, illetve a már egyházi, illetve magántulajdonba került “Mereszjev pályához” vezető útnak az értékesítését is támogatták.

 

 

Ez utóbbi döntés a Tapolca belterület 1896/5 helyrajzi számú 5298 m2 alapterületű, városi tulajdonú útnak a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből való kivételét és fogalomképes vagyonná átminősítését jelentette. Az indoklásban elhangzott, a közeljövő várható nagy építkezései fokozott tehergépjármű forgalmat generálnak a szóban forgó úton, ezért jobb lenne, hogy azt az ott beruházó magántulajdonosok vásárolnák meg, illetve tartanák karban a jövőben.

 

A központi buszpályaudvar bővítését, új peronok kialakítását tervezi a Volánbusz Közlekedési Zrt., de a terület korábbi beépítési paraméterei ezt nem tették lehetővé. A szükséges szakhatósági és partnerségi egyeztetések lezárultával, illetve a testület tagjainak egyhangú döntésével azonban elhárult ez a bürokratikus akadály a pályaudvari épület átalakítása elöl.

 

12 éve, 2011-ben indult egy orvosi műhiba per, melyet egy Down-kórral született gyermek szülei indítottak az akkor még Dr. Deák Jenő Kórház Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft-vel szemben. Az előterjesztésben szerepel, hogy a “körülmények szerencsétlen alakulása folytán végül a perben egyedüli alperesként Tapolca Város Önkormányzata maradt, akivel szemben jelentős összegű kártérítési igényüket fenntartották a felperesek”. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a perben a felperesek által felajánlott peren kívüli egyezséget egyhangúlag elfogadta. A város az egyezségben szereplő 41 millió forintot és 1 millió forint ügyvédi munkadíj kártérítési összeget elfogadja és megfizeti. Sajnálatos módon a végső döntést meghozó Kúria ítélete kötelező érvényű a felekre nézve. Dobó Zoltán polgármester úgy fogalmazott, ezúttal “nem igazság-, hanem jogszolgáltatás történt” egy olyan műhiba per kapcsán, amelyhez a város önkormányzatának semmi köze sem volt, főleg, hogy az érintett kórház nem volt önkormányzati tulajdonban abban az időszakban.

 

Az év folyamán Tapolca több helyszínét érintette rendkívüli heves esőzés. A hosszantartó, vagy hirtelen lezúduló csapadékvíz többek között elöntötte a mélyebb fekvésű ingatlanokat, eldugította a víznyelőket, az átereszeket, a csapadékvízrendszer több szakaszát, – komolyabb beázásokat okozott az önkormányzati épületekben, intézményekben (elsősorban a lapostetős épületeinknél), továbbá több magánház épületében, pincéjében is károk keletkeztek, – a hegyvidéki területeken kimosta a hegyi utakat, több úton magával hozta a földet és a zöldhulladékokat is a mélyebben fekvő területekre, feltöltve a vízelvezető árkokat- áll az előterjesztésben. A károk felszámolása céljából, az önkormányzati vagyongazdálkodás, épületek, intézmények vis maior költségvetését 12 millió 700 ezer forinttal emelték meg a képviselők egyhangú támogatásával.

 

Tapolca önkormányzata a Tapolca 3 (Dobó lakótelepi kisposta) és a Tapolca 4 (diszeli kisposta) postapartner további működtetése érdekében támogatja azok 2023. év végig történő gépesítését, az Integrált Posta Hálózat rendszerbe történő bekapcsolását – döntöttek ellenszavazat nélkül a képviselők. A fejlesztéshez az önkormányzat a 2023. évi költségvetés terhére, 4.500.000 Ft keretösszeget biztosít. Ez lényegében arculati, informatikai fejlesztést, a munkafolyamatok modernizálását, digitalizálását, továbbá a kisposták által nyújtott szolgáltatások körének bővítését jelenti majd. /Töreky L./

 

Halaszthatatlan döntések   

| gazdaság, hírek, közélet, önkormányzat |