A ma reggeli rendkívüli bizottsági és képviselő-testületi üléseken született egyhangú döntések alapján az Ady Endre utcai orvosi ügyelet az Országos Mentőszolgálat ingyenes használatába kerül, a Dobó lakótelepen lévő hajdani Mereszjev pálya 7884 négyzetméternyi része pedig közel 54 millió forint vételárért a CsobáncHáz Kft. tulajdonába. A cég a jövőben lakóépületeket épít a hasznosításra kijelölt területen.

 

 

A képviselők egyhangúlag támogatták hogy az orvosi ügyelet épületének 7/10 arányú tulajdoni részét és ingóságait szeptember 1-től ingyenes használatra átadja a város az Országos Mentőszolgálatnak. Előzmény, hogy az országgyűlés 2022. decemberében elfogadott egészségügyet érintő törvénymódosítása az egységes ügyeleti rendszer bevezetéséről is döntött. A tapolcai és a sümegi járásban ennek következményeként az eddigi 24 órás ügyelet napi 6 órára csökken. A két járás ügyeleti feladatait tapolcai székhellyel, a jelenlegi ügyelet épületében, a Tapolca, Ady Endre utca 1-3. szám alatt, hétköznap 16 órától 22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 8 órától – 14 óráig biztosítják. Ezen időponton kívül az 1830-as telefonszámon kaphatnak segítséget a rászorulók. Az ülésen Dobó Zoltán polgármester hangsúlyozta, a 24 órás ügyeleti rendszer megszűnése nem Tapolcán múlott, hiszen Tapolca városvezetése mindent megtett annak érdekében, hogy az fennmaradjon. Az egész napos ügyeletet mind az országos mentőszolgálat illetékesei, mind pedig a tapolcai orvosok támogatták. Az előterjesztés az elismerés hangján külön is szólt a tapolcai orvosokról, “akik közül korábban többen jelezték, hogy vállalnák a 24 órás ügyeletet, azonban a Tapolcai Járásból rajtuk kívül csak Kapolcs község háziorvosa jelezte részvételi szándékát. A Sümegi Járásból egy háziorvos sem vállalta a kötelező, legfeljebb havi 2×6 órai ügyeleten felüli többletmunkát.” Így a 24 órás orvosi ügyeletet, tapolcai székhellyel végül humánerőforrás hiány miatt a mentőszolgálat nem tudta megszervezni.

 

A képviselő-testület korábban hasznosításra kijelölte a tulajdonát képező 1896/2 helyrajzi számon nyilvántartott, “kivett sporttelep” megnevezésű, 7884 m2 alapterületű ingatlant bruttó 53 millió 721 ezer forint ajánlati áron. Az önkormányzati ingatlan eladásához, mivel annak eladási ára meghaladta a 25 millió forintot, a testület hozzájárulása is szükséges volt. Az ingatlanértékesítésre és hasznosításra kiírt pályázatot végül az egyetlen jelentkező CsobáncHáz Kft. nyerte el, a cég a jövőben lakóingatlanokat szeretne építeni a területre – hangzott el. A tapolcai önkormányzati képviselők egyhangúlag támogatták a szóban forgó ingatlan értékesítését. A rendkívüli ülés napirendi pontjai teljes terjedelmükben a tapolca.hu oldalon olvashatók. /Töreky L./

 

Döntés született az ügyelet épületének átadásáról és a “Mereszjev pálya” hasznosításáról is

| hírek, közélet, önkormányzat |