Ismét eltelt egy év és tanévzáró ünnepséget tartottak a Bárdos Lajos Általános Iskolában. Ez a tanév diáknak, tanárnak, de a szülőknek és az iskolát támogatóknak is számos szép élményt, sikert, örömöt sok új ismeretet, tanulást és információt hozott.

 

 

“- A tanévnek voltak vidám, izgalmas, megható pillanatai és a sikerek mellett időnként kudarcok is.” – emlékezett vissza Vighné Varga Odett intézményvezető-helyettes ünnepi beszédében. “Megtapasztaltuk a küzdelmet, a tanulási nehézségeket, a társadalmi gondok iskolába való lecsapódását. Rendezvényeink a tanulók fejlődését, közösség összetartozását szolgálták. Ebben az évben is elértük oktatói, nevelői céljainkat, melyeket kitűztünk magunk elé.”

 

A 2022/2023-as tanévben rekordszámú tanulólétszámmal működött az iskola fotó:hg

 

Ebben a tanévben volt a legmagasabb a tanuló létszám. 16 osztályban, 402 tanuló várta, hogy kezébe foghassa bizonyítványát. 52 ballagó diák közül 17-en gimnáziumban, 28-an technikumban és 7-en szakképző iskolában tanulnak tovább. Nagyon szép bizonyítványok születtek, 51-en kitűnő tanulmányi eredményt értek el, 52-en pedig jelest, ez az iskola összlétszámának 26%-a, az iskola tanulmányi átlaga 4,2 lett. Tapolca Város Önkormányzata ingyenes mozilátogatással díjazza a szép teljesítményt elért diákokat, emellett cirkuszi belépővel is gazdagodnak.

 

Külön díjazták a kitűnő, jeles tanulmányi eredményt elérőket, de a kiemelkedő sport és kulturális tevékenységért is járt az elismerés fotó:hg

 

Az országos kulturális és sporteseményeken kiemelkedően szerepeltek a gyerekek, melyért igazgatói, tagintézményvezetői és osztályfőnöki dicséretben részesültek. A búcsúzó nyolcadik évfolyamos tanulók közül Bárdos emlékplakettet és díszoklevelet vehetett át az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányai során végig kitűnő volt, számtalan tanulmányi versenyen képviselte az iskolát valamint közösségi és sport munkájával példát mutatott társainak.

 

Bogdán Imre (jobbról) mellett Király Emőke is Bárdos emlékplakettet kapott, hosszú éveken át tartó kiemelkedő teljesítményéért fotó:hg

 

Rajta kívül egy olyan tanuló is átvehette az emlékplakettet, aki jó tanulmányi eredménye mellett, kiemelkedően teljesített zenei téren, több országos versenyen ért el rangos helyezést már alsós kora óta. A Bárdos emlékplakettet, a 2022/2023-as tanévben Bogdán Imre 8.A és Király Emőke 8.Z osztályos tanuló kapta. Ezt követően vehették át kitűnő bizonyítványukat és könyvjutalmaikat a legjobban teljesítő diákok. Megköszönték Süléné Gyönge Anita sok éven át tartó, áldozatos munkáját az SZM választmány élén és virágcsokrokat vehettek át többen is, akik munkájukkal, időt nem kímélve támogatták az iskolában zajló események sikerességét. Hálájukat fejezték ki a fenntartónak, valamint az Önkormányzatnak, hogy egész évben segítették az intézményben folyó oktató, nevelő munkát. Ezzel a 2022/2023-as tanévet ünnepélyesen bezárták, melyet kitörő ováció kísért.

 

Magyar Ferencné Marika néninek, Bajner Imre igazgató adta át a virágcsokrot nyugdíjba vonulása alkalmából fotó: hg

 

Nyugdíjba vonulásának alkalmából búcsúztatták Magyar Ferencnét Marika nénit, méltatták hosszú éveken át tartó lelkiismeretes, emberséges tanári pályafutását. A ballagási ünnepség búcsúzóverssel vette kezdetét, majd a 7. osztályos tanulók átadták a végzősöknek az útravaló tarisznyát.

 

A tanévzáró- és ballagási ünnepséget megtisztelte jelenlétével Fenyvesi Zoltán, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója, Dobó Zoltán polgármester és az önkormányzat képviselő testületének több tagja is fotó:hg

 

Bajner Imre igazgató, ünnepi beszédében felelevenítette a végzősök búcsúműsorának momentumait, majd felolvasta, hogy a diákok, elmondásuk szerint miben hisznek: “- Hisztek a művészetben, a lélekben, a békében, a harmóniában, a szépségben és a szeretetben. Ezek valóban Bárdosos diákhoz méltó értékek, melyet azzal zártatok: Ember vagyok, s hiszek az emberben. Mi pedagógusok pedig hiszünk bennetek.” A ballagó diákok osztályfőnökük kíséretében, tarisznyával vállukon hagyták el az iskola udvarát és indultak el a jövőbe vezető úton. /hg/

 

Ballagás a Bárdosból

| hírek, közélet |