Tizenöt előterjesztést tárgyalt meg május 9-én a Tamási Áron Művelődési Központ emeleti nagytermében a város képviselő-testülete. Többek között döntöttek több városi tulajdonban lévő ingatlan hasznosításáról, megszavazták egy új múzeumi kiállítótér beruházás önrészének biztosítását, meghallgatták a rendőrség szakmai beszámolóját, de többek között elfogadták a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnoki poszt jelöltjét és megválasztották a Tapolca Kft új felügyelőbizottságát és a Tapolcai Média Kft. kuratóriumának elnökét és tagjait is. A testületi ülés felvételről megtekinthető a Tapolcai Média facebook oldalán, az előterjesztések szövegei teljes terjedelmükben a tapolca.hu internetes felületen elérhető.

 

 

A város testületének tagjai miután meghallgatták az önkormányzat pénzügyi irodavezetőjének rövid összefoglalóját, elfogadták a 2022-es költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet és a költségvetési pénzmaradványok felhasználását. Elhangzott, kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett, a tavalyi évet 4 milliárd 713 millió forint kiadással, illetve 5 milliárd 420 milliós bevétellel zárta a tapolcai önkormányzat.

 

Egyhangúan támogatták a képviselők, hogy a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, továbbá a Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére a város költségvetése 470, illetve 250 ezer forint támogatást biztosítson. Az óvoda a Balatoncsicsói Erdei Óvoda, a Festetics Állatpark, a Nagymező Látogatóközpont, illetve a Természet Házába történő csoportos utaztatásra és egyéb kapcsolódó költségek finanszírozására fordíthatja az összeget, a könyvtár pedig kulturális programokat valósíthat meg a pénzből.

 

Szoboszlai Tibor rendőrkapitány a rendőrség egyébként egyhangú döntéssel támogatott 2022-es beszámolóját további fontos, a helyi közrendet és közbiztonságot érintő gondolatokkal egészítette ki. Elmondta, az elmúlt időszakban sikerült fenntartani a helyi közbiztonságot, a városban a bűncselekmények száma stagnált. A lopások számában ugyan jelentős mértékű csökkenés volt tapasztalható, ám a csalások száma növekvő tendenciát mutat az utóbbi időben. Ezen belül a rendőrkapitány az online térben zajló, akár több milliós veszteségeket okozó csalások jól érzékelhető előretörését emelte ki és kérte a lakosságot, hogy különös óvatossággal járjon el banki és személyes adatainak telefonos, vagy internetes megadásánál. A rendőrkapitányhoz a képviselők több kérdést intéztek, többek között konkrét eseteket is felemlítve az utcán életvitelszerűen és közerkölcsöt sértő módon élők elleni fellépés, a városi gyorshajtók traffipaxos megfékezése, a térfigyelő kamerarendszer hasznossága és bővítésének fontossága, az illegális hulladéklerakás elleni fellépés témáiban, illetve a város problémásabb helyein a rendőri jelenlét szükségessége, fokozása is szóba került. Szoboszlai Tibor minden kérdésre megválaszolt, ígéretet tett, hogy a rendőri jelenlét lehetőségeit igyekeznek a jövőben megteremteni, illetve arra biztatta a tapolcaikat, hogy minden esetben tegyenek bejelentést, ha vétséget, bűncselekményt tapasztalnak. A helyi rendőrség munkáját, erőfeszítéseit a polgármester és több képviselő is megköszönte, ahogy a rendőrkapitány is köszönetet mondott a város támogatásáért, a példaértékű együttműködésért.

 

Egyhangúlag megszavazták: közel 29 millió forintos önrészt biztosít Tapolca város költségvetése a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Templom-dombi épületének padlásterébe tervezett új múzeumi kiállítótér megvalósításhoz. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert mintegy 36 millió forint 50 százalékát használhatja csak fel infrastrukturális fejlesztésre az intézmény, ezért a megvalósításban nyertes 46 milliós árajánlat kifizetéséhez szükséges a város támogatása- áll az előterjesztésben.

 

Felmentették a korábbi tagokat, helyettük pedig Bognár Róbertet, Horváth Ernőt és Töreky Ferencet választotta meg a testület a Tapolca kft. felügyelőbizottságába hét képviselői igen és öt tartózkodás mellett.

 

Döntés született a Tapolca Média Kft. új kuratóriumi elnöke és tagjelöltjei személyét illetően is. Az alapítvány elnöki tisztségét május 19-től Varga Tibor Istvánné látja el, a kuratórium tagjai Szatmári Jánosné és Hangodi László lettek.

 

Az önkormányzat sport- és ifjúsági tanácsnokának személye körül sem volt vita, Horváthné Somogyi Ildikó jelölését viták nélkül támogatták a város önkormányzatának döntéshozói. /tl/

 

Fókuszba került a helyi közrend és közbiztonság

| gazdaság, hírek, önkormányzat |