Tapolca önkormányzatának képviselőtestülete tegnapi nyilvános ülésén hét napirendi pontot tárgyalt és szavazott meg a képviselők többsége. Több esetben név szerinti szavazással döntöttek, igennel és nemmel voksolhattak a képviselők. Ilyen előterjesztés volt a tervezett naperőművel kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása is.

 

A szóban forgó naperőmű park megvalósításának tervezési, engedélyeztetési eljárását elősegítő településrendezési eszközök módosítása volt az első napirendi pont, amiben dönteniük kellett a képviselőknek. A módosítási eljárás megindításának célja az, hogy az érintett területek napelemes erőművek telepítésére alkalmassá váljanak- áll az előterjesztésben. Korábban két lakossági fórumot is tartottak a témában, ahol ütközhettek a vélemények, megjelenhettek kritikák, felmerülhettek az esetleges aggodalmak, ezeket a Tapolcai Média élőben közvetítette és jelenleg is megtekinthető facebook oldalunkon. Később városi küldöttség utazott Szolnokra, hogy ott élőben tapasztalja meg egy hasonlóan nagy volumenű napelempark működését, körülményeit. A Gyarmati Tamás városi főépítész által nagy vonalakban szóban is ismertetett előterjesztést korábban több hivatal is támogatta (szigorú táj- és látképvédelmi előírások betartásához kötve a támogatást) köztük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája és a VMK Földhivatali Osztálya, a Veszprém Megyei Önkormányzat Főépítésze, A VMK Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya. (az előterjesztésben foglaltak teljes terjedelmében itt megtekinthetők.)

 

 

Bognár Róbert képviselő témát érintő javaslatait követően, a tárgyban név szerinti szavazást kért Dobó Zoltán polgármester. Takács Gábor, dr. Décsey Sándor és Tóth Bálint képviselők nemmel szavaztak, Dobó Zoltán, Puskás Ákos, Pass Sándor, Buzás Gyula, Tölgyes Zsolt, Bognár Róbert, Máté Sándorné és Horváthné Somogyi Ildikó pedig igennel, így ( 8-3 arányban) szabad utat kapott a “munkaindító határozat”, amely a főépítész szerint, konkrétan a tervezési munkálatok megkezdhetőségét teszi lehetővé. Dr. Décsey Sándor részéről érkezett kérdés a Kisfaludy utca elején és végén lerombolt, rossz képet mutató ingatlanokkal kapcsolatban. Gyarmati Tamás főépítész rámutatott, már többször felszólították a tulajdonosokat, hogy teremtsenek rendezett állapotokat, mivel ez nem történt meg, előírás szerint átadták az ügyet az ügyben illetékes építésügyi felügyeletnek, illetve később bírság kiszabása is várható. A képviselő-testület döntött egy Kinizsi utcai ingatlan és egy, a Tapolca 577/3 helyrajzi számú (volt Tamoil kút területe) 3280 m2 nagyságú forgalomképes ingatlan eladásra való kijelöléséről is. A jelentősebb értéket jelentő utóbbi ingatlan forgalmi értékét 133 millió 400 ezer forintban határozta meg a testület, ezen ár alatt nem értékesíthető- derült ki az előterjesztésből. A város képviselői szabad utat adtak egy internetes rádió beindításának is, amely a nevében Tapolcát szeretné szerepeltetni a jövőben. A döntésre természetesen a névhasználat miatt volt szükség. Az október 28-i testületi ülésen készült felvételeink teljes terjedelmében megtekinthetők a Tapolcai Média facebook oldalán, az előterjesztések szövegei pedig a Tapolca.hu oldalon olvashatók, letölthetők. /Töreky László/

 

Név szerint szavaztak- szabad utat kapott a naperőmű megtervezése

| gazdaság, hírek, közélet, kultúra, oktatás, önkormányzat |