12 napirendi pontot tárgyalt meg, ebből 11-et elfogadott Tapolca Város Képviselő-testülete a mai napon. Volt név szerinti szavazás a költségvetést érintően, vita a szökőkút javítása körül, de alapjában nyugodt, konstruktív légkörben zajlott a szeptember 30-i ülés.

 

Néhány tisztázó kérdést követően elfogadta a testület a polgármester tárgyalásairól szóló beszámolót, majd név szerinti szavazással a város ezévi költségvetésének módosítását is, amelyre a 2022. évben beérkezett többletbevételek (többek között  az iparűzési adó kieséséből származó állami kompenzáció beérkezése) és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 5 milliárd 930 millió 163 ezer forint lett. A témához kapcsolódóan elhangzott, a város egy szociális alapot hozott létre, amelyet 16 millió 800 ezer forinttal tölt fel első körben. Dobó Zoltán polgármester elmondta, a város szociális bérlakásaiban élők esetében nem törlik el a helyi lakáspiaci bérlemény áraknál lényegesen alacsonyabb lakbért, de azok egy negyedévi befizetését és a lemondott tűzijátékon megspórolt pénzt ebbe a szociális alapba teszik. A forrásból az elbírálást követően azok a tapolcaiak részesülhetnek, akik igényüket, rászorultságukat az önkormányzatnál jelzik és ott pozitív elbírálást kapnak.

 

Egyhangúlag támogatták a képviselők a város területrendezési eszközeinek módosítását is, amelynek szabályos engedélyezési folyamata immár két éve tart. A napirendi pont részleteit  Gyarmati Tamás főépítész ismertette. Támogatták a jelenlévők, hogy Tapolca Város Önkormányzata szerződést kössön a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézményegységének udvarában található burkolatok felújítására, bővítésére, javítására egy zalaszántói kivitelezővel, biztosítva hozzá a költségvetést terhelő mintegy 10.4 millió forintot. A képviselők egyhangú döntése alapján, nyolc éves hagyományt követve,  önkormányzati támogatást kapott a Pisztráng fesztivál. A mai napon elkezdődő, három napos kulturális, gasztronómiai esemény megrendezését a területfoglalási díjak jelentős részének elengedésével, összességében 4.6 milliós támogatásban részesítette a testület.

 

Így működött, amíg működött, újítsák fel – döntött a testület

 

Konstruktív viták  után ( az energiaválságra való tekintettel halasszák el vagy inkább adjanak utat a beruházásnak)  végül megszavazta a testület Malom-tó meghibásodott és üzemen kívül helyezett szökőkútjának felújítását, melyre egyetlen, 3.2 milliós árajánlatot kapott a város. Korábban néhány képviselő az árajánlat részletesebb kibontását kérte, ez mára megtörtént. A tapolcai önkormányzati képviselők, a DRV illetékesei, helyi vezetői és a bizottságok is alaposan áttekintették korábban azt a javaslatot, amely a tapolcai szennyvízhálózat és  szennyvíztisztító telep államnak történő átadásáról szólt. Az ülésen viták nélkül támogatták a képviselők az állami tulajdonba vételt célzó határozatot. A képviselők egyhangúlag szabad utat adtak ahhoz, hogy  elindítsa a város a hajdani, ma már használaton kívüli mentőállomás állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba történő vételét. Az épületegyüttest  településüzemeltetési célokra kívánja használni a jövőben a város. A bizottságok és öt képviselő támogatta, hat képviselő pedig tartózkodott a volt Tamoil kút teljes rekultiváción átesett területének értékesítése ügyében. Viták nem voltak, viszont Dobó Zoltán polgármester részéről elhangzott, “a területre a mai napig egyetlen nagyvállalat tett konkrét vételi ajánlatot. Ez a cég egy elektronikai áruházat létesítene a helyszínen”. Napirenden kívül, Tóth Bálint, Diszel önkormányzati képviselője kérdezett rá a 77-es út mentén lévő, a költségvetésbe már másfél éve betervezett fedett buszmegálló telepítésének elhúzódására. Válaszként elhangzott, nehezen találtak tervezőt a feladatra… A közútkezelő engedélye már megérkezett, a tervező mostanában adja be a terveket a tapolcai hivatal építésügyi osztályára… remélik az ősz folyamán elkészül a létesítmény.   /Töreky László/

 

16.8 milliós helyi szociális segélyalap, szökőkút felújítás, városi ingatlan értékesítés a napirendek között

| gazdaság, hírek, önkormányzat |