Tíz napirendi pontot tárgyaltak meg a tapolcai bizottsági és testületei tagok a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében tartott rendkívüli  bizottsági, majd képviselő-testületi üléseken a mai nap délelőttjén. A napirendi pontok egy része a helyi szociális ellátás és étkeztetés térítési díjainak változását, egy jövőbeli hatalmas méretű és nagyjából 50 milliárdba kerülő napelempark létesítésnek kérdéseit és a mostanában zajló útjavítási-, aszfaltozási munkálatok költségeit érintette.

 

 A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai és a szociális és gyermekvédelmi ellátások egyaránt többe kerülnek szeptember elsejétől.  A bizottsági tagok és a képviselők által egyaránt egyhangúlag támogatott előterjesztés szerint, napi 134 forinttal kell többet fizetnie a szülőknek a kicsik napi négyszeri bölcsődei étkeztetéséért. Az óvodákban 108 forinttal, az általános iskolákban 132 forinttal lesz magasabb a háromszori étkezésért fizetendő intézményi díjemelés egy napra vonatkozó összege.  Amennyiben kizárólag ebédet fogyaszt a tanuló, az általános és középiskolákban a szolgáltatás tartalmától függően egyaránt 50 és 100 forint között marad a szülőkre háruló plusz kiadás.  Hasonló mértékben emelkednek a Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. szociális alapon történő ételkiszállításának díjai, illetve a szociális és gyermekvédelmi ellátások- fogadták el az előterjesztést egyhangúlag a testületi tagok. Az emelést a város közétkeztető cégének vezetője kérte a főzési alapanyagok extra drágulása és a kiszállítások üzemanyag és egyéb járulékos költségek nagy mértékű emelkedése miatt. ( Hosszú évek óta nem történt díjemelés a szülők irányába,  a növekvő költségeket korábban a város állta- tudtuk meg.)

 

 

Többletforrást biztosított Tapolca Város Önkormányzata a jelenleg városszerte zajló útrekonstrukciós és aszfaltozási munkákra. A kivitelező  Via Vomito Kft. az eredeti tervekben szereplő munkákon túl, a burkolatok tartósságát hosszabb távon biztosító pótmunka elvégzéséért az eredeti összegen felül, további bruttó 5 és fél millió forintot igényelt.  A műszaki érveket a bizottságok és a testületi tagok is elfogadták és egyhangúlag megszavazták az előterjesztést. Hivatalosan is tudomásul vette a diszeli Gönczy iskola felszámolását a város képviselő-testülete. A Veszprémi Szakképzési Centrum az önkormányzat tulajdonában álló diszeli ingó és ingatlanvagyont 2022. július 4. napjával leltár alapján visszaadta a városnak. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az átadás-átvétellel kapcsolatban felmerülő intézkedések megtételére, a vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat, valamint a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. A törlést követően az épületek további rendben tartása, esetleges hasznosítása a tapolcai önkormányzat feladata lesz, a leselejtezett a szakképzésben újrahasznosítható ingóságok egy jelentős része a Széchenyi iskola leltárába kerül.

 

 

A bizottsági üléseken élénk vita, eszmecsere zajlott egy, a város északi külterületeire tervezett naperőmű park körül. Az előterjesztésben foglaltak szerint, az Energosun Investment Zrt. 2 x 49,9 MW-os napelemparkot hozna létre Tapolcán, melyet a Progains Kft. mint projektcég valósítana meg.  Az Energosun cég az érintett magántulajdonban lévő ingatlanok tekintetében a terület kiemelt beruházási területté történő nyilvánítását, valamint a településrendezési eszközök módosítását kérelmezte. A hatalmas méretű, mintegy 150 hektár alacsony aranykorona értékű magánterületet érintő zöld beruházás ha megvalósulna, nagyjából 100-200 millió forintos éves iparűzési adó bevételt jelentene a városnak-hangzott el. Gyarmati Tamás főépítész úgy érvelt, hogy az előterjesztés elfogadása csak azt jelenti, hogy a beruházó számára biztosítja a város a tervezési fázis elindításának feltételeit. A  beruházás gyakorlati megvalósításáról ezután elindulhat a szakmai és lakossági párbeszéd, egyelőre nincs végleges elköteleződés a beruházó felé.  A bizottsági tagok, illetve képviselők közül többen is jelezték aggályaikat és úgy foglaltak állást, hogy amíg a beruházás pontos részleteit, lehetséges pozitív és negatív környezeti hatásait nem ismerik, addig ne induljon el a ” kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás” folyamata sem.  Az elhangzott ellenérvek között a tájkép, az erdős területek és  az állatvilág megőrzése, a város terjeszkedésének lehetőségei, ” a napelemek okozta hőmérséklet emelkedés ” is felmerült. Az előterjesztés végül nem ment át a bizottságokon, így az egyelőre polgármesteri döntéssel lekerült a napirendről, később – több információ birtokában- újratárgyalhatják a kérdést. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca, Fő tér 21/2. sz. alatti, „kivett beépített terület és lakóház, udvar” megnevezésű, 570 m2 nagyságú és a Fő tér 21/1. szám alatti, „kivett irodaház” megnevezésű, 153 m2 nagyságú  önkormányzati tulajdonú ingatlanokat egyhangú döntéssel értékesítésre jelölte ki. Az előterjesztésben szerepel, hogy az ingatlanok per-, igény-, és tehermentesek, de az épületekben közművek nincsenek, leromlott állapotuk miatt teljes körű felújítást, illetve nagy összegű ráfordítást igényelnek. A szóban forgó ingatlanok értékbecslése szakember által megtörtént, ezek egyik értéke sem éri el a versenyeztetési értékhatárt. (Az előterjesztések mindegyike, pontos tartalma a tapolca.hu weboldalon részleteiben is megtekinthető.) /Töreky L./

 

Aggodalmak a napelempark körül- ülésezett a város képviselő-testülete

| gazdaság, hírek, önkormányzat |