Fontos információk a helyi iparűzési adó befizetéséről

Tisztelt vállalkozók, vállalkozások, könyvelők!  Az adóbevallás benyújtására és a keletkező adófizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő 2022. május 31-én lejárt- figyelmeztet Tapolca Város Önkormányzati Adóhatósága

 

Felhívják a figyelmet arra, hogy az adóbevallást abban az esetben is be kell nyújtania, ha bevétele nem volt, vagy, ha adóját megfizette. Az adózó az aktuális adószámlát az E-Önkormányzat Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap keresztül is megtekintheti és ott bankkártyával is fizethet banki utalási költség nélkül.

A vállalkozók/vállalkozások – főszabály szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatják be a helyi iparűzési adóbevallásukat Tapolca Város Önkormányzati Adóhatósága felé.

20021. évi iparűzési adóbevallás benyújtására, javítására, önellenőrzésére a „21HIPA” számú nyomtatvány szolgál. Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Tapolcán volt a 2021-es adóévben. Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 52. § 6. pontja szerinti vállalkozó.

A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Tapolca Város esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni. (Iparűzési adó beszedési számla 11748052-15429348-03540000)

A koronavírus járvány miatt adókönnyítéssel érintett kis-és középvállalkozások (KKV) korábban benyújtott nyilatkozata alapján érvényesíthető 50%-os előleg mérséklését az önkormányzati adóhatóság a bevallás feldolgozását követően automatikusan elvégzi az adózók adószámláján.

Az egyéni adószámlákat a vállalkozók az E- Önkormányzati Portálon megtekinthetik.

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek teljesítésével, valamint a befizetett adókkal hozzájárulnak Tapolca Város fejlődéséhez.

Tapolca, 2022. június 9.

 

Fontos információk a helyi iparűzési adó befizetéséről

| gazdaság, hírek, önkormányzat |