15 napirendi pontot tárgyaltak és fogadtak el a bizottságok és az önkormányzati testület tagjai teljes egyetértésben pénteken, az október 29-i nyilvános testületi ülésen. Az esemény rendkívüli járványügyi bejelentéssel kezdődött.

 

Dobó Zoltán az előterjesztések megvitatása előtt kihirdette a november elsejétől érvényes országos és helyi járványügyi intézkedéseket, amelyek kötelezően előírják a város intézményeiben, piacán és a tömegközlekedési eszközökön, pályaudvarokon az orr-száj maszk viselését, illetve számos létesítményben a kötelező kézfertőtlenítést, egyes esetekben ( óvodákban, bölcsődében) a hozzátartozók belépésének korlátozását. Elhangzott, a városi rendezvények látogatását védettségi kártyához, illetve oltási bizonyítványhoz kötik, a polgármesteri hivatali ügyintézést telefonon és emailen teszik lehetővé, a helyi kereskedők számára pedig ajánlásokat fogalmaztak meg a maszkviselés javasolt bevezetésével és a kézfertőtlenítéssel kapcsolatban.

 

Tapolca város képviselői egyhangúlag fogadták el az előterjesztésket, köztük a város költségvetésnek módosítását az október 29-i nyilvános ülésen /Fotó:tl/

 

A bejelentést követően egyhangú döntéssel elfogadták a polgármester és az alpolgármester beszámolóit, illetve a város költségvetésének legfrissebb módosítását. A módosítás számos elemet tartalmazott a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Ezek közül a legnagyobb tétel a helyi csapadékvíz elvezető rendszer 400 millió forintos támogatásának  beérkezése és a szóban forgó, két év alatt  megvalósítandó projekttel kapcsolatos előzetes költségek elkülönítése volt. Elfogadták a képviselők, hogy különböző nagyságrendű támogatásban részesül a CselleHáz Kft.(napelemes lámpák és közösségi terek megújítása okán), a helyi fogorvosi praxisok (a NEAK bevételek arányában), az önkormányzati tűzoltóság, illetve többek között a TIAC VSE is, ez utóbbi esetében az egyesület TAO pályázataihozhoz biztosít önrészt a város. A változásokkal a  nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszege 3 milliárd 989 millió 149 ezer forintra módosult- fogadták el egyhangúlag a képviselők.  Döntés született a város tulajdonát képező 82 m2 alapterületű  Tapolca-Diszel, István utcában található volt tűzoltó szertár eladásról is.  Az indoklásban elhangzott: az épület árammal ellátott, de víz, csatorna, fűtési lehetőség nincs, továbbá mindössze 82 m2 terület tartozik hozzá. A közművek bevezetése magas költséggel és sok adminisztratív teherrel járna, állagmegóvása is költséges, de bérleményként sem érkezett rá igény… A képviselők egyetértettek abban is,  hogy a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett felhívásra a Wass Albert Könyvtár és Múzeum pályázatot nyújtson be, bruttó 30.000.000 Ft beruházási összegben, amelyhez a 2022-es év terhére önrészt biztosítottak. A tervek szerint új kiállító teret alakítanának ki a W.A Könyvtár és Múzeum Templom-dombi épületében, amely kihasználva a Tapolcai Városi Múzeum iskolatörténeti és helytörténeti tárgyi és dokumentációs anyagát, egy új állandó kiállításban mutatja majd be a tapolcai iskolatörténet főbb helyszíneit és szereplőit, valamint azokat a személyeket, akik helyi iskolákból indulva tehetségük, szorgalmuk és tanáraik segítsége révén az élet különböző területein magasra jutottak. A beruházás tervezett összköltsége mintegy 50 millió forint. Támogatást kapott az önkormányzati képviselőktől a városi tulajdonban működő  CselleHáz Kft. bérrendezési szándéka is. A cég  29  fős fizikai állománya béremelésére és azok járulékaira 2 millió 275 ezer 149 forintot igényelt. Döntés született a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút projekt közbeszerzési eljárás lebonyolításának átadásáról, valamint a pályázati támogatások átcsoportosításáról is a konzorciumot vezető Szigliget részére. A képviselők egyetértettek abban, hogy Tapolca 3. számú körzet fogorvosi alapellátási feladatait dr. Bernáth Tibor Csaba fogszakorvos lássa el. A doktor előreláthatóan 2022. tavaszától tudja vállalni a Tapolca 3. számú körzet fogorvosi feladatainak ellátását. A szükséges engedélyek és a még egyeztetésre váró kérdések tisztázást követően kerülhet a szerződés a képviselő-testület elé  jóváhagyásra-hangzott el. Az EFOP-1.5.2- 16-2017-00012 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekthez kapcsolódóan, a „Malom-tó és környezete infrastrukturális fejlesztése- Tapolca, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje, Tapolca, Négy Évszak udvar homlokzati fal vakolása” elnevezésű építési beruházás megvalósításához lefolytatandó közbeszerzési eljárásra is egyhangú igent mondott a testület. Az ajánlattételi eljárás megindítására felhatalmazást kapott a polgármester, öt cég adhatja be ajánlatát a közeljövőben. Igény érkezett a “Tapolca” név használatára a Trappolók Sport Egyesület részéről. A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy a kiváló eredményeket felmutató, Tapolca hírnevét erősítő helyi sportegyesület a jövőben Tapolcai Trappolók Sport Egyesület néven működjön tovább. /Töreky László/

 

Új fogorvos, eladó diszeli épület, megítélt támogatások, egy állandó kiállítás terve…  

| hírek, önkormányzat |