A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola  követve az egyik legősibb keresztény hagyományt, megünnepelte Vízkereszt ünnepét. Egyházi szertartás szerint megszentelték az iskola épületét és a jó Isten áldását kérték az iskolában tanuló diákokra és az ott dolgozókra, pedagógusokra. Később Csonka Nándor atya az  ajtó fölé felírta az aktuális évszámot és a háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit is: 20 + G + M + B + 21.

 

A reggeli szentmisén Nándor atya, az iskola leki vezetője felhívta a figyelmet a napkeleti bölcsek figyelmességére, figyelmére, mely elvezette őket a Megváltóhoz. – Az igazi bölcsesség az, hogy észre kell vennünk a jeleket, melyek az Istenhez vivő úton vezetnek bennünket, minden ember is hordozhat isteni üzenetet a számunkra-fogalmazott.

 

 

A hagyományt követve Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevének kezdőbetűit írta Nándor atya az iskola belső bejárati ajtaja fölé

 

– A katolikus iskola törekszik arra, hogy a személyes odafigyelés iskolájaként gondozza a rábízott diákokat- mondta el lapunknak Rohály János igazgató, aki az ünnep eredetéről és jelentőségéréről is szólt. – A katolikus egyház január 6-án ünnepli vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét, amely a karácsonyi ünnepkör záró- és a farsang kezdőnapja. Ez az egyik legősibb keresztény ünnep, mely arra emlékeztet minket, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent közöttünk és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízkeresztkor ünnepeljük a napkeleti bölcsek, vagy népiesen a háromkirályok érkezését is, akik a hagyomány szerint hárman voltak: Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A vízkereszt elnevezés a vízszentelés szertartásából ered, melyet ekkor végeznek. Ekkor kezdetét veszi a házszentelések időszaka, mely szertartás során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 21. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”). Vízkereszt ünnepe megmutatja nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte Fiát, hogy a megváltó Jézus születésével elhozza számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét. /tl/

 

Kapcsolódó videó:

Vízkereszt ünnepe a katolikus iskolában

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola követve az egyik legősibb keresztény hagyományt, szentmisével ünnepelte meg Vízkeresztet, ezt követően a házszentelés szertartása zajlott az iskola épületében, mellyel a Jóisten áldását kérte Csonka Nándor plébános, az iskola lelki igazgatója az iskolában tanuló diákokra, az ott dolgozókra, pedagógusokra.

Közzétette: Tapolcai Média – 2021. január 7., csütörtök

 

Vízkereszt ünnepe és házszentelés a katolikus iskolában

| hírek, hitélet, oktatás |