Tapolca Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TAPOLCÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

2020. október 07.

 

A Tapolca Város Önkormányzata által vezetett konzorcium 2017. év márciusában nyújtotta be pályázatát az EFOP-1.5.2-16 „Humán Szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012, „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén” című pályázati kérelem bruttó 499 317 799 Ft támogatásban részesült. A támogatás formája 100% vissza nem térítendő támogatás. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

A konzorcium tagjai: Tapolca Város Önkormányzata (Konzorciumvezető), Gyulakeszi Község Önkormányzata, Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Lesencetomaj Község Önkormányzata, Monostorapáti Község Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata, Zalahaláp Község Önkormányzata

 

A felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek közül olyan célokat választottak ki a konzorcium részéről, amelyekre az előkészítés folyamán, az igényfelmérés és helyzetfeltárás eredményeként térségi igény mutatkozott. A humán közszolgáltatásokat végző intézmények és szervezetek készek voltak szolgáltatásaik fejlesztésére és örömmel vették a projekt nyújtotta lehetőségeket.

A közösségi tervezés során sikerült megszólítani a települések humán szolgáltatásait végző szereplőit, az ő segítségükkel állt össze a tevékenységek tervezete. Ennek során nem csak a pályázat nyújtotta kötelezően megvalósítandó feladatok kerültek középpontba, hanem a választható elemek is, hiszen szinte kivétel nélkül mindegyikre számos javaslat és projektterv érkezett. Erre alapozva sikerült egy széles kínálati palettával rendelkező, interaktívan megtervezett portfóliót összeállítani.

Ennek megfelelően a projekt keretei között olyan tevékenységek (képzések, tréningek, rendezvények) valósulnak meg, melyek kiemelt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése.A projektmegvalósítás keretében felállításra került a projektmenedzsment szervezet, elkezdődött a szakmai tevékenység.

 

A projektmegvalósítás kezdete: 2020. július 01.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. június 30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projektről bővebb információt a http://www.tapolca.hu/efop/index.html oldalon olvashatnak

Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén

| Sajtóközlemény |