18 | 07 | 10.
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EURÓPAI UNIÓS FORRÁS SEGÍTSÉGÉVEL LELKI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONT KERÜL KIALAKÍTÁSRA A TAPOLCAI JÁRÁSBAN

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága, az EFOP-1.8.20-17 számú, Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén tárgyú felhívást tett közzé, melyen SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET több, mint 39,94 Millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

39 943 813 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk az EFOP-1.8.20-17-2017-00016 kódszámú, „Lelki Egészségfejlesztési Központ létesítése a Tapolcai járásban” című pályázatunkkal. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Az EFOP-1.8.20-17-2017-00016 azonosítószámú projektet a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet kívánja megvalósítani. A fejlesztés célja, hogy a létrejövő Lelki Egészségfejlesztési Központ (LEK) a járás lakosságának mentálhigiénéjét pozitív irányba mozdítsa el, ezáltal lelkileg egészségesebb, aktívabb élethez juttassa őket.

A kialakításra kerülő LEK támogatásával sor kerül a járás mentális egészségfejlesztéssel foglalkozó szolgáltatói és szakemberei tevékenységének összehangolására. A projekt megvalósítás eredményeként létrejön a LEK, amely működésével egyrészt rendszeres és tudatos kockázat felmérési, mentorálási tevékenységeket végez, másrészt a járás lelki egészségfejlesztési szereplői prevenciós tevékenységeinek támogatásával, működésük összehangolásával, együttműködések létrehozásával erősíti meg a járás mentális egészségi állapotát. A projekt eredményeként a programokon keresztül bevonásra kerül a járás minimum 1351 lakója. A projekt célcsoportja: a járás lakossága, az életmódjuk miatt kockázattal terhelt felnőtt és gyermek lakosság, a járás mentális megbetegedésekben szenvedő, vagy azzal veszélyeztetett lakossága, a hátrányos helyzetű lakosság és a járás oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális ellátórendszerében dolgozó kollégák.

A projekt megvalósítása előreláthatóan 24 hónapot vesz igénybe.
A projekt kezdési időpontja: 2018. július 01. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2020. június 30.

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

Európai Uniós forrás segítségével Lelki Egészségfejlesztési Központ kerül kialakításra a Tapolcai járásban

| Sajtóközlemény |