Szerdai tisztújító közgyűlésükön megemlékeztek elhunyt vezetőjükről, és új elnököt is választott Kálmán Béla tagtárs személyében a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete.

 

Az egyesület korábbi elnöke Nyakas László volt, ő ez év márciusában távozott az élők sorából. Előtte egyperces néma főhajtással, életpályájának ismertetésével  tisztelegtek a jelenlévők. Később Csaba Dezső tag javaslatára, kérésére megemlékeztek Dr. Kárpáti Kázmérnéről is, aki szintén a közelmúltban hunyt el és hosszú évekig segítette nagy hozzáértéssel az egyesület gazdasági munkáját, könyvelését. A küldöttgyűlés levezetésével megbízott Molnár Tiborné  megállapította, hogy az egyesület összesen 196 fős tagságából 27 fő küldött van jelen, a jelenlévő 27 pedig jogosan képviselheti a teljes tagságot, a közgyűlés tehát határozatképes.

 

A küldöttgyűlés 27 taggal  kezdte meg munkáját, az ülésen ezúttal Puskás Ákos alpolgármester képviselte a város önkormányzatát   Fotó:tl

 

Az egyesület munkájáról szóló beszámolót, illetve a 2020-as munkatervet Szi Benedek Józsefné elnökhelyettes ismertette, majd a tavalyi és az idei évre tervezett pénzügyi, gazdasági beszámoló következett, amelyet Samu Ferencné vezetőségi tag osztott meg a térségi nyugdíjas szervezet küldötteivel. Az egyesület felügyelő bizottsága  2019-es évről szóló évi ellenőrzés megállapításait Csom János, a felügyelő bizottság elnöke ismertette, majd negyedik napirendként új elnökséget választott a testület. Később Samu Ferencné pénzügyi vezető előterjesztése alapján módosították az egyesület  bankszámla-hozzáféréseit. A vegyes ügyek között a temetési segély eltörlését kezdeményező javaslatot fogadta el a testület teljes egyetértésben.

 

Kálmán Béla a frissen megválasztott elnök megköszönte a neki szavazott bizalmat   fotó: mr

 

Többek között elhangzott, a szervezet stabil gazdasági lábakon áll, rendezvényeit, célkitűzéseit 2019-ben maradéktalanul meg tudta valósítani. Az egyesület bevétele összesen 1 millió 911 ezer forint volt az elmúlt évben, amelyből 235 ezer forint tagdíjakból, 975 ezer forint tagsági hozzájárulásból,  350 ezer forint önkormányzati támogatásból,  pályázaton elnyert 250 ezer forintból áll össze, illetve adó 1 százalékokból és egyéb támogatásokból közel 200 ezer forintnyi összeggel emelkedett az év folyamán. Az előterjesztések mindegyikét egyhangúlag elfogadta a kistérségi nyugdíjas szervezet, ahogy az új elnök, Kálmán Béla személyét is egyhangú támogatásukról biztosították a küldöttek. /tl/

 

Tisztújítás, évértékelés, tervek a nyugdíjas szervezetnél

| hírek, közélet |