Szakmánk ünnepe, november 11-e engem mindig visszatekintésre, tanulságok, tapasztalatok összefoglalására sarkall. Munkánk meglehetősen sokrétű, hiszen minden korosztály számára és számtalan élethelyzetre nyújthatunk segítséget- állítja Bögös Rita, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család és Gyermekjóléti Központjának intézményegység vezetője. Az írás apropóját az idei Szociális Munka Napja adta (szerk. megjegy.).

 

– Nem egy reklámozott hivatás a miénk, nem látványos, nem kíséri nagyszámú siker és sikerélmény sem. De úgy gondolom, időnként szükséges és hasznos a munkánkról való tájékoztatás. Központunk számos szociális és gyermekvédelmi feladatot lát el, az általános személyes szociális szolgáltatásokon túl járási szintű speciális szolgáltatásokat szervez és nyújt, végzi az észlelő- és jelzőrendszer járási szintű koordinálását, továbbá ellátja a gyámhatósági döntéssel érintett ügyek esetmenedzselését.

 

Bögös Rita (középen, zöld felsőben) és munkatársai. „Családsegítő csapatunk tele van pozitív szemléletű emberekkel”


 

Feladatunk a járásban igen széleskörű, a tapolcai járás teljes lakossága számára lehetőséget biztosítunk szolgáltatásaink révén a szociális, életvezetési, gyermeknevelési problémáik megoldásához. Az általunk szervezett rendszeresen igénybe vehető speciális szolgáltatások a pszichológiai tanácsadás, addiktológiai tanácsadás, jogi tájékoztatás, mediáció, mentor szülő szolgáltatás (autista specifikus), család- és párterápia, kapcsolattartási ügyelet, a szociális diagnóziskészítés, az óvodai- és iskolai szociális segítés, valamint a készenléti szolgálat. Szolgáltatásaink mindegyike önkéntesen igénybe vehető és térítésmentes személyes szolgáltatások. A járási észlelő- és jelzőrendszer működtetése keretében folyamatosan kapcsolatot ápolunk a helyi jelzőrendszer tagjaival, akik számára ez kötelezettség és egyben lehetőség is az egyes szakterületeken jelentkező problémák és esetek szakmaközi megoldására. Esetmenedzsereink végzik a családsegítőkkel szoros együttműködésben a veszélyeztetett gyermekek egészséges testi, lelki, mentális fejlődését célzó gyámhatósági döntések végrehajtását, szoros családgondozás keretében igyekeznek védeni és képviselni az érintett gyermekek mindenek felett álló érdekeit. A felsorolásból is kitűnik, hogy meglehetősen sokrétű, minden korosztályt és számtalan élethelyzetet érintően nyújthatunk segítséget, vagy megoldást az emberek problémáira. Alulfizetett szakma lévén, munkánkat főként a segítő szakma iránti elhivatottság és alázat jegyében végezzük nap mint nap. Felgyorsult világunban erre nagy szükségünk is van, hiszen egyre több olyan élethelyzettel, társadalmi jelenséggel találkozunk, amivel eddig még nem. Ezért a jövőben az eddigieknél is nagyobb szükség lesz a gyermekekkel foglalkozó szakterületek még hatékonyabb összefogására és összedolgozására. Ha a holnap kihívásaira tekintek, ez az, amit munkám során elsőként szem előtt fogok tartani és vezetőként a kollégáimtól is elvárni. Intézményegység vezetőjeként nagyon fontosnak tartom a jó munkahelyi légkör fenntartását is. Ebben nincs nagyon nehéz dolgom, mert a „családsegítő” csapatunk tele van pozitív szemléletű emberekkel. Az elmúlt egy év során közösen építettünk egy olyan csapatot, ahol mindenki erősségeire és szakmai tapasztalataira építő, esetleges gyengeségeit elfogadó hozzáállás adja a csapatunk egységét. Összességében elmondhatom, hogy bár a szakma sokat változott pályám kezdete óta, egyre több a kihívás, de éppen ezért szeretem. Szerencsésnek tartom magam, hogy egy olyan intézménynél dolgozhatok, ahol hasonlóan gondolkodó emberek vesznek körül. Ennek szellemében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és biztatom Önöket arra, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel, problémáikkal, javaslataikkal bátran keressenek minket! – kéri a  város és vonzáskörzetének lakóit Bögös Rita.

 

Megoldást kínálnak az emberek problémáira

| egészségügy, hírek, Kiemelt |