15 | 08 | 28.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EURÓPAI UNIÓS FORRÁS SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSULT A „TAPOLCAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZA

Tapolca Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a „Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” tárgyú felhívásra projektjavaslatot nyújtott be, amit az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek minősített.

„A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2012-0055 azonosító számú projekt Támogatói Okiratának aláírására 2013. augusztus 23-án került sor.

A projekt az Európai Unió Kohéziós Alapjából és hazai központi költségvetési előirányzatból 38.756.652,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 45.596.061,- Ft összköltségű projekt önrészének biztosítására Tapolca Város Önkormányzata vállalt kötelezettséget.

A projekt kezdési és befejezési határideje: 2013. szeptember 1. — 2015. augusztus 31.

Az időigényes és sokrétű projekt-előkészítési folyamat eredményeként elkészültek a megvalósításra vonatkozó főbb pályázati dokumentumok:

  • a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó, vízjogi létesítési engedélyezéséhez kapcsolódó terv,
  • a hálózat rekonstrukciós munkákra vonatkozó műszaki dokumentáció,
  • a fentiekre vonatkozó tervezői költségbecslés,
  • a Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség – Haszon Elemzés
  • a Közbeszerzési dokumentáció műszaki tartalmú részei.

Az elkészült költség-haszon elemzés számításai alapján a jelentős környezetvédelmi beruházás várható összege 1.930.990.600 Ft.

A jelen projektben elkészült dokumentumokat felhasználva – a megvalósításra vonatkozó pályázati felhívás megjelenését követően- a Nemzeti Fejlesztési Programiroda közreműködésével a fejlesztési pályázat benyújtható.

További információ kérhető:
Tapolca Város Önkormányzata
Cím: „A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése”
E-mail: polghiv@tapolca.hu
www.szechenyi2020.hu

Európai Uniós forrás segítségével megvalósult a “Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése” című pályázat előkészítő szakasza

| Sajtóközlemény |