Öt napirendi pontot tárgyaltak meg a város önkormányzatának illetékes bizottságai, majd a képviselő-testület tagjai is augusztus 25-én, pénteken délelőtt megtartott rendkívüli ülésen. Pozitív döntés született a felsőoktatásban tanulók pénzbeli támogatásának emeléséről, de az idei Pisztráng és Borfesztivál támogatását is egyhangúlag megszavazták a képviselők.

 

 

A felsőoktatásban tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók havi támogatását 10 ezerről 20 ezer forintra emelték. A pénzt azok a tanulók kaphatják meg, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a nettó 160 ezer forintot.

A Mezőssy Zoltán és Végh Tamás étteremtulajdonosok által 13 éve életre hívott és működtetett Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál támogatását is egyhangúlag elfogadta a testület. Az előterjesztés szerint, a rendezvény 11150 m2 önkormányzati területet érint a Tóparton és a Déli Városkapu parkban, amelyeknek közterület használati díja – normál esetben – 6 millió 244 ezer forint lenne. Ennek az összegnek a töredékét, mintegy 1 millió 650 ezer forintot kell csak befizetnie a Pisztráng fesztivált szervező Végh és Társa Kft.-nek a város kasszájába.

Tapolca Képviselő-testülete a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány 100 ezer forint összegű támogatását is egyhangúlag jóváhagyta. Elhangzott, a támogatás összege kizárólag a csontvelőtranszplantáción átesett gyermekek és családjuk támogatására (steril szoba kialakítása, gyógyszerköltségek, élelmiszer, játékok, könyvek, számítástechnikai eszközök vásárlására) használható fel.

A város önkormányzata egyhangú döntéssel 2040. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra meghosszabbította Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziummal 2018-ban kötött haszonélvezeti jogot alapító megállapodást, amely három városi tulajdonú, de a tanintézmény által oktatási célra használt ingatlant érint. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a jelenlegi szerződéses keretek (öt évente meghosszabbítandó megállapodás) korlátozták a fenntartót abban, hogy az állagmegóvás, a fejlesztés, pályázatokon való részvétel során kihasználhasson valamennyi rendelkezésre álló uniós, állami vagy egyéb forrást. Pedig ezek fontosak lennének, hiszen az ingatlanok az elkövetkező években felújításra, fejlesztésre szorulnak.

Két tartózkodás mellett, a képviselők döntő többségének igen szavazatával döntött Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 1896/2 helyrajzi számon nyilvántartott “kivett sporttelep” megnevezésű, 7884 m2 alapterületű ingatlan adásvételi szerződés tartalmának elfogadásáról. A “Mereszjev pályát” érintő területre egyedül a CsobáncHáz Kft. adott be pályázatot és el is nyerte a közel 54 millió forintba kerülő, közművel és építménnyel nem rendelkező városi tulajdonú ingatlant. /Töreky L./

 

Szociális célú támogatásokról és városi ingatlanokat érintő szerződésekről is döntöttek

| hírek, közélet, önkormányzat |