Dr. Susanne Strecke doktornő távozásával felszabaduló 1-es számú körzet gyermekorvosi praxis ideiglenes betöltése, továbbá a város közterületein életvitelszerűen tartózkodók által okozott problémák megszüntetésének egyik lehetősége volt a két témája a város legutóbbi rendkívüli képviselőtestületi ülésének július 26-án, a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében.

 

 

A testület tagjai egyhangúlag hozzájárultak, hogy – annak érdekében, hogy a 870 gyermek ellátásáról gondoskodó 1. számú házi gyermekorvosi körzetben biztosítva legyen a gyermekorvosi alapellátás – dr. Dorner Mária gyermekorvossal a gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására szerződjön a város 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. közötti időtartamra. Az önkormányzat a döntéssel biztosította a működés minden személyi (helyettesítés, asszisztencia, takarítás), eszközbeli és pénzügyi feltételét, összesen 15 millió forintos keretösszeget különítve el a célra. A körzet 2023. december 31-e utáni ellátása azonban továbbra sem megoldott, a város számos csatornán próbál orvost keresni a területre.

 

 

A közterületeken életvitelszerűen tartózkodó, a köznyelvben gyakran helytelenül hajléktalannak hívott deviáns, italozó életmódot folytatók ellen szeretne fellépni a város a jövőben. Ezek a személyek nem akarják igénybe venni a helyi szociális alapellátás intézményeit, viselkedésükkel, antiszociális életmódjukkal számos problémát generálnak. A probléma visszaszorítása érdekében Dobó Zoltán polgármester egy “biztonsági őrszolgálat” felállítására tett javaslatot, pontosabban arra, hogy különítsen el a város 1.5 millió forint keretösszeget egy olyan testület megfizetésére, amely a rendőrségtől és az önkormányzattól függetlenül, fokozott jelenléttel, szakszerűen, de kizárólag törvényes lehetőségekkel élve fellép a probléma kezelése érdekében. A képviselők a téma átbeszélése után megszavazták az előterjesztést. Elhangzott, illetve az előterjesztés szövegében is szerepel, hogy a probléma ma már mindennapos “nincs olyan nap, hogy ne érkezne akár a rendőrségre, akár az önkormányzathoz, akár a városvezetés egy-egy tagjához személyes megkeresés, bejelentés a hajléktalan személyek minősíthetetlen viselkedéséről. A facebook-on szintén rendszeresen megjelenik egy-egy negatív komment velük kapcsolatban. A hivatalos szervek a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekeznek fellépni velük szemben, több-kevesebb sikerrel. A szabálysértések miatt kiszabott pénzbírságot általában nem fizetik meg, így azt majd szabálysértési elzárásra változtatja át a bíróság. Ennek letöltése idejére eltűnnek a közterületről, de szinte kivétel nélkül visszatérnek, folytatva korábbi életvitelüket”. Dobó Zoltán polgármester az eredményességért aggódó képviselők előtt hangsúlyozta, amennyiben lesz vállalkozó a biztonsági őrszolgálat felállítására, annak néhány hetes jól érzékelhető, tehát eredményes működése után hoznak csak végleges döntést a feladat hosszabb távú ellátásáról. /Töreky L./

 

Biztonsági őrszolgálattal lépnének fel a közterületek renitenseivel szemben

| hírek, önkormányzat |