Gyulakeszi, Raposka és Tapolca képviselő-testületeinek tagjai pénteki együttes ülésükön elfogadták a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023-as költségvetését és a 2022-es költségvetés lezárásához szükséges módosítást.

 

A három település lakosságarányos elosztásban, együtt finanszírozza a tapolcai városházán működő hivatalt, amelynek költségvetését és annak változásait is együttesen határozzák meg. Korábban a bizottságok mindegyike támogatta az előterjesztéseket, a péntek reggeli együttes ülésen pedig ellenszavazat és tartózkodás nélkül, teljes egyetértésben fogadták el a két napirendi pontot a képviselők.

 

Egyhangúlag, igennel szavaz az öt fős raposkai testület a költségvetési tervre. Középen (balról): Bolla Albert raposkai polgármester, Dobó Zoltán Tapolca polgármestere, dr. Iker Viktória jegyző és Orbán József, Gyulakeszi polgármestere./fotó:tl/

 

A 2023-as Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege eszerint 455.101.000 forint, amelyből kötelező feladatokra 393.595.000 forintot, államigazgatási feladatokra 54.584.000 forintot, önként vállalt feladatokra pedig 6.922.000 forintot terveznek fordítani idén. A hivatalban lévő álláshelyek száma változatlanul 58 fő-áll az előterjesztésben. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap a korábbi évhez képest változatlan, 48.000 forint. A személyi juttatások összege viszont tartalmaz 15 %-os növekményt, amely a város minden intézményében és gazdasági társaságainál is egységes elvek alapján alkalmaztak. A közös hivatal működtetéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök között takarító eszközök, irodabútor, hivatali beléptető rendszer cseréje, továbbá a 44-es számú iroda ablakcseréje szerepel. (Tapolca költségvetésébe további informatikai eszközök és vírusirtó cseréjét tervezték be.) A 2022-es költségvetés módosítását az indokolta, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén keresztül kellett lebonyolítani a KSH által koordinált 2022. évi népszámlálást. A hivatal a feladathoz 16.382.000 forint támogatást kapott, de 356.000 forint többletbevételre tett szert, amelynek összegével a bevételek és a dologi kiadások előirányzatát növelni kellett. /Töreky L./

 

Elfogadták a három település közös hivatalának költségvetését

| gazdaság, hírek, önkormányzat |