A szavazatszámláló bizottságok 45 tagjának és 21 póttagjának megválasztása volt az egyetlen napirendi pontja Tapolca Város Képviselő-testülete március 10-i rendkívüli nyílvános ülésének. A szavazatszámláló bizottságok tagjai  legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt tesznek a polgármester előtt, jogaikat ezt követően gyakorolhatják.

 

 

Előzetesen az  Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és teljes egyetértésben elfogadásra ajánlotta a szavazatszámlálók megválasztásról szóló előterjesztést, amelyet később a képviselő-testület is egyhangúlag támogatott.  Az előterjesztésben a konkrét nevek mellett, megválasztásuk kritériumai is szerepelnek. Eszerint a helyi szavazatszámláló bizottságnak kizárólag tapolcai lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő olyan választópolgár lehet tagja, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. Ugyanakkor nem lehet tagja képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt,  tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Nem lehet a bizottság választott tagja az előzőekben foglaltakon túl valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével. /tl/

 

Tagok:
Antalics Benjámin 8297 Tapolca, Gyulaffy L. u. 28.
Bakonyi Veronika Berta 8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1/3.
Bálint György 8300 Tapolca, Deák F. u. 21. 3/4.
Bálint Györgyné 8300 Tapolca, Deák F. u. 21. 3/4.
Barabás Margit 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 10/1. 2. a.
Bodor Tamás 8300 Tapolca, Vajda J. u. 70.
Bolla-Danics Ildikó 8300 Tapolca, Lehel u. 16.
Böröndy Tamás 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 7. 1/3.
Braunné Árkovics Ilona 8300 Tapolca, Simon I. u. 14.
Csala Gyöngyi Tünde 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 82.
Csonka Ottóné 8300 Tapolca, Deák F. u. 15. 4/1.
Éderné Biczó Ibolyka 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 9. 3/4.
Farkas Attila Mihály 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 7/3. 1/1.
Farkas Klára 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 13/2.
Ferenczi Illés 8300 Tapolca, Billege u. 1-3. 1/17.
Futó Zsuzsanna 8300 Tapolca, Géza fejedelem u. 6.
Fülöp Jánosné 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 24.
Füstös Zsuzsanna 8300 Tapolca, Glázer S. u. 7.
Gál Attila 8300 Tapolca, Batthyány u. 14.
Gál Attiláné 8300 Tapolca, Batthyány u. 14.
Göbölös Balázs 8300 Tapolca, Kazinczy tér 1. B/903.
Hardi Lajosné 8300 Tapolca, Köztársaság tér 11.
Horváthné Kozma Éva 8300 Tapolca, Vörösmarty u. 97. 1/4.
Kekk Laura Rita 8300 Tapolca, Pacsirta u. 56.
Kis Horváth Tünde 8300 Tapolca, Ady E. u. 14/1. 4/1.
Kócs Irén Ida 8300 Tapolca, Alkotmány u. 12/B. 3/2.
Korcz Veronika 8300 Tapolca, Madách u. 23.
Kóródiné Balogh Viola 8300 Tapolca, Szegfű u. 18.
Körmendi Istvánné 8300 Tapolca, Semmelweis u. 20.
Lenner László 8300 Tapolca, Damjanich u. 9.
Linter József 8300 Tapolca, Május 1. u. 19/B. 1/2.
Linter Józsefné 8300 Tapolca, Május 1. u. 19/B. 1/2.
Molnár Béla 8300 Tapolca, Géza fejedelem u. 3/1.
Nagy Gáborné 8297 Tapolca, Rózsadomb u. 2.
Ölvegyi Istvánné 8300 Tapolca, Bányász u. 5.
Paulovics Gábor 8300 Tapolca, Egry J. u. 1/B. 2/5.
Péni Béla 8300 Tapolca, Kazinczy tér 7/B. 10/03.
Pogány Júlia Mária 8300 Tapolca, Arany J. u. 1. fsz. 1.
Sabján Géza 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 37/3.
Sásdi Miklós 8300 Tapolca, Batthyány L. u. 45.
Sötét Rozália 8300 Tapolca, Kazinczy tér 5. A/304.
Szalókyné Szőke Terézia 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3. B/205.
Szamosvári-Ulrich Judit 8297 Tapolca, Rózsadomb u. 12.
Varga Károlyné 8300 Tapolca, Csobánc u. 36.
Verő Jánosné 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 45/A. 4/13.

 

Póttagok:
Ambrusné Pakuts Andrea Eszter 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 13/1.
Pordán Katalin 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 48.
Füstös Flórián 8300 Tapolca, Glázer S. u. 7.
Bodor Tamás Levente 8300 Tapolca, Vajda J. u. 70.
Bakos László 8300 Tapolca, Apponyi A. u. 19.
Németh Istvánné 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 3. 4/27.
Tóth Andrea 8300 Tapolca, Kazinczy tér 5/B. 4/5.
Németh Mónika 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 5/3. 2/1.
Polgár Cintia 8300 Tapolca, Szent István u. 20.
Hosof Gyöngyi 8300 Tapolca, Szent István u. 14.
Tóth Gyöngyi 8300 Tapolca, Egry J. u. 1/A. 3/11.
Szőke Melinda 8300 Tapolca, Kazinczy tér 17/A. 8/28.
Fogas Zsuzsanna 8300 Tapolca, Csobánc u. 21.
Wéberné Borbély Éva 8300 Tapolca, Deák F. u. 9/B. 1/1.
Németh Andrea 8300 Tapolca, Kazinczy tér 11/C. 9/32.
Peszleg György Gyula 8300 Tapolca, Vajda J. u. 3.
Horváthné Orbán Eszter 8300 Tapolca, Kiss J. u. 23.
Berkes Henriett 8300 Tapolca, Deák F. u. 21. 8/4.
Tóth Andrásné 8300 Tapolca, Kazinczy tér 7/C. 5/7.
Ködbaum Józsefné 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 10.
Káli Enikő 8300 Tapolca, Vajda J. u. 77.

 

Szavazatszámlálókat választott a képviselő-testület

| hírek, közélet, önkormányzat |