A mai napon rendkívüli nyilvános ülést, majd egy napirendi pont esetében zárt ülést  tartott Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Korábban az illetékes bizottságok, majd a testület tagjai is egyhangúlag támogatták az előterjesztéseket.

 

A képviselők visszaállították a közterület-használati díjat, amelyet még a járványveszély időszakában függesztett fel a város a helyi vállalkozók támogatása céljából. ( 2020. április 8. napjától 2020. augusztus 31. napjáig az igénybevevőknek nem kellett közterület-használati díjat fizetniük.)

 

Egyhangú támogatást kapott a város által pályázaton elnyert, a Generali a Biztonságért Alapítvánnyal közösen finanszírozott intelligens gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges önrész biztosítása

 

A SafeCross intelligens gyalogátkelőhely, azaz „okos zebra rendszer” kiépítése a Tapolca, Juhász Gyula utca és Bem utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhelynél valósulhat meg hamarosan. A beruházás teljes költsége bruttó 2.794.000 forint lesz. Dobó Zoltán polgármester szerint, legalább további húsz tapolcai helyszínre érdemes lenne telepíteni a gyalogos közlekedés biztonságát növelő “ledes” technológiát. A tervek szerint minden évben egy újabb zebrát korszerűsítenének ezen a módon, a telepítést 1 millió 397 ezer forint önrésszel támogatja az önkormányzat. A napirendi pontok között szerepelt a város rendezési tervének módosítása, amelyet egy 10 milliárd forintos napelem park jövőbeli létesítése érdekében szavazott meg a testület. Döntöttek négy laktanyai ingatlan eladásra történő kijelöléséről és a haditechnikai parkban lévő, kiállítási tárgyként funkcionáló haditechnikai eszközök városi tulajdonba vételéről is. Egyhangú támogatást kapott a 2021-2035 közötti időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészének támogatása is. Az abban leírt 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendelte a város a DRV által fizetett használati díjak terhére. Minden jelenlévő képviselő támogatta a Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okiratának több ponton történő módosítását, amelyet részben egy raktár céljára szolgáló telephely megszüntetése, részben a foglalkoztatottak jogállásának törvényi változása indokolt. Később zárt ülésen tárgyaltak az önkormányzati képviselők egy Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő pályázó támogatásáról szóló előterjesztést. /tl/

 

A rendkívüli ülés döntései

| hírek, önkormányzat |