Impresszum:
Felelős szerkesztő: N. Horváth Erzsébet
Szerkesztőség:8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. II. em.
Telefon/fax: 06-87/412-289
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu
Internet: tapolca.hu/tujsag
Szerkesztőségi fogadóóra: minden kedden 10-12
Kiadja a Tapolcai Kommunikációs, Kulturálisés Média Kft.
Felelős kiadó: Barbalics Antal ügyvezető igazgató
A megjelent írások és levelek mindenkora szerzők álláspontját tükrözik,mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőségvéleményével. Az olvasói leveleket általában szerkesztett formában közöljük.Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre küldünk vissza.
Megjelenik 7000 példányban.
Engedélyszám: ISSN 1589-5866
Nyomdai munkák:Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Felelős vezető: Kölcsey Norbert